Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 04 / 2019

Kort nyt

Kommune køber hurtigfærge

Færgedrift /// Kommunalbestyrelsen på Samsø besluttede 7. februar at etablere en hurtig færgerute mellem Samsø og Aarhus. Samtidig besluttede man at købe en katamaranfærge til 37 millioner kroner i Kina. 

Det indebærer en ikke ubetydelig risiko, da den lille kommune kan komme til at hænge på et driftsunderskud på 10 millioner kroner.  Siden hurtigfærgen Issehoved lukkede i 2016, har man lokalpolitisk arbejdet på at få etableret en ny hurtigrute.  

Modstandere i fælles klimakamp 

Natur /// Historisk set har de oftere været modstandere end venner, så det er et nybrud, at interesseorganisationerne Landbrug og Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening går sammen om et fælles udspil, hvor de foreslår, at 100.000 hektar landbrugsjord omlægges til natur eller omlægges til mere skånsom landbrugsdrift, som for eksempel græsning. Derved kan 10 procent af landbrugets udledning af klimagas reduceres, anslår de.

Skriv hvad du søger