Collage: Karen Linnet Olesen / Colourbox
Collage: Karen Linnet Olesen / Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 03 / 2019

København vil af med uforståelige breve

Store foretagender som Tivoli og ISS er vant til at tænke på god kundeservice. Sådan er det ikke automatisk i et jobcenter. Men nu vil Københavns Kommune blive bedre til skriftlig dialog med borgerne, siger ressourcedirektør Jeppe Bøgh Andersen.
tekst Sidsel Boye

Københavns Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning vil gerne være på god skrivefod med borgerne. Derfor har forvaltningen hyret et konsulentfirma til at interviewe 20 borgere, som personligt har erfaring med den kommunale brevskrivning. Projektet skal få borgerne til at fortælle, om de forstår det, de læser, hvornår de eventuelt stopper læsningen og hvilken stemning, de sidder tilbage med. Er de vrede, lettede eller bekymrede, og har de forstået alvoren, hvis det er det, det handler om. I anden runde får panelet mulighed for at vurdere en ny og forbedret udgave af de kommunale breve.

– Vi har selv læst de breve, vi sender ud, og læser man dem med borgerbriller, tænker man: ”Hmm”. De holder helt sikkert i Ankestyrelsen, og de er juridisk korrekte. Men er de også alle sammen forståelige? Det er vi ikke helt sikre på, og derfor har vi hyret et firma til at kigge nærmere på dem og fået borgerne til at gøre det samme, siger ressourcedirektør Jeppe Bøgh Andersen.

Breve og klager

Københavns Kommune har hyret et konsulentfirma til at interviewe 20 borgere, som har erfaring med den kommunale brevskrivning.

Kommunen vil teste:

  • Partshøringsbrev
  • Raskmelding
  • Klagesvar
  • Min plan

Afrapporteringen ventes i maj 2019.

Skriv hvad du søger