Foto: Finn Frandsen / Ritzau Scanpix
Foto: Finn Frandsen / Ritzau Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 03 / 2019

Gamle veje kan blive grønne veje

Ved at øge mængden af genbrugsasfalt på de danske veje kan kommunerne være med til at skabe et renere miljø, spare på råstofferne og måske også på pengene.
tekst Rudi Holm

Miljømæssigt og økonomisk er der mange gode grunde til, at landets kommuner i de kommende år går over til at øge brugen af genbrugsasfalt på det øverste lag af en vej – det såkaldte slidlag.

En ny undersøgelse fra Teknologisk Institut har påvist, at samfundet formentlig kan spare et flercifret millionbeløb hvert år på den konto og samtid­ig mindske presset på jordens råstoffer og reducere CO2-udledningen 10 til 20 procent i forbindelse med fremstillingen af asfalt. Det svarer ifølge Miljøstyrelsen til en CO2-reduktion på 5.000 ton årligt.

Trods de indlysende fordele mød­es den nye vejbelægning med op til 30 procent genbrugt asfalt dog med en vis skepsis i kommunerne. Årligt bruger landets 98 kommuner tilsammen fem milliarder kroner på vedligeholdelse af asfaltstrækninger og fire milliarder kroner til nyanlæg – og er dermed den største indkøber af asfalt i Danmark.

Tilbageholdenhed

Skriv hvad du søger