Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 03 / 2019

Finansieringen skal følge med udbygningen af det nære sundhedsvæsen

Sundhedsreformen bør følges af en udlignings-reform, så alle landets kommuner får muskler til at løfte de mange opgaver på sundhedsområdet – uanset alderssammensætning og sundhedsprofil.
tekst KL

Regeringen præsenterede i januar sit oplæg til en reform af sundhedsvæsenet, ”Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder”. Et centralt mål er 500.000 færre ambulante sygehusbesøg og 40.000 færre indlæggelser frem mod 2025. Målet skal nås ved, at flere patienter behandles i det nære sundhedsvæsen. 

KL har længe efterlyst, at den massive investering i nye supersygehuse skulle ledsages af en samlet plan for den videre udvikling af det nære sundhedsvæsen. 

Retningen i regeringens reformudspil er rigtig. Tiden er inde til at forankre et langt større ansvar for sundheden i borgerens nærmiljø – i kommuner og almen praksis med tæt samarbejde med specialister på sygehusene. Men det er afgørende, at finansieringen til kommunerne er tilstrækkelig både nu og fremadrettet. Vi ser ind i en meget nær fremtid, hvor flere ældre og flere borgere med kronisk sygdom giver en stor vækst i udgifterne på sundhedsområdet. Så det er ikke bare et spørgsmål om at sikre finansiering her og nu til de opgaver, kommunerne skal løse. Det er lige så vigtigt at forholde sig til det stærkt stigende udgiftspres, som rammer kommunerne med forskellig styrke. Derfor bør sundhedsreformen følges af en udligningsreform, så alle landets kommuner får muskler til at løfte de mange opgaver på sundhedsområdet – uanset alderssammensætning og sundhedsprofil. Det er en nødvendig forudsætning, hvis regeringen vil sikre en høj kvalitet over hele landet.

Kommunerne har i dag mere end 50.000 autoriserede sundhedspersoner. Hertil kommer 30.000 sosu-hjælpere, der også spiller en vigtig rolle i borgernes omsorg og pleje. En videre udbygning kræver, at kommunerne fortsat kan rekruttere tilstrækkeligt med kompetent sundhedspersonale. Det er en stor udfordring, KL for alvor tog fat på i sidste års overenskomstforhandling­er med FOA og DSR. KL er derfor også tilfreds med, at regeringen nu følger trop og også sætter fokus på rekrutteringsudfordringerne.

Det er også nødvendigt, at borgere i hele landet kan få en praktiserende læge. Derfor er det også positivt, at regeringen vil sikre flere læger i almen praksis, ligesom det er positivt, at de 21 sundhedsfællesskaber, regeringen med reformen vil oprette, skal sikre bedre adgang for kommuner og praktiserende læger til sygehusenes ekspertise.

Emneord
Leder

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Finansieringen skal følge med udbygningen af det nære sundhedsvæsen Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger