Illustration: Morten Voigt
Illustration: Morten Voigt
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 03 / 2019

Borgere på Sygedagpenge får lov til at tale ud i Syddjurs

Borgere på sygedagpenge er trætte af skiftende sagsbehandlere og af at blive mistænkeliggjort. De vil gerne have mulighed for at skifte sagsbehandler, hvis kemien ikke er i orden, og så vil de gerne kunne trække en kop kaffe.
tekst Sidsel Boye

I november inviterede Syddjurs Kommune som et forsøg 30 sygedagpengemodtagere til et dialogmøde for at få deres input til, hvordan sagsbehandlingen kan blive bedre. Da mødet var slut, blev der foretaget en hurtig evaluering, hvor deltagerne kunne give mødet karakter fra 1 til 10, hvor 10 var det bedste. Evalueringen gav et flot gennemsnit på 8,42, og det var en positiv overraskelse for Syddjurs Kommunes chef for Erhverv og Beskæftigelse, Mette Vestergaard Byskov.

Hørt og inddraget

  • Med udgangspunkt i kommunens kommunikationsstrategi besluttede Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i maj sidste år at udvikle myndighedens dialog med borgere, der er udfordret på helbred og sundhed i hverdagen. 
  • Målet er, at borgerne skal føle sig hørt og inddraget og opleve god service. 
  • Konkret fik alle borgere på sygedagpenge, i jobafklarings- eller ressourceforløb en invitation til et dialogmøde på det lokale Kulturhotellet i Rønde. 
  • De 30 pladser blev besat efter først-til-mølle princippet. 
  • Kommunen har besluttet at afholde yderligere dialogmøder i år.
  • Sygedagpengemodtagere har siden 2010 været omfattet af aktiveringspligt med henblik på at komme hurtigt tilbage på arbejde. 
  • Syddjurs har i øjeblikket 630 sygedagpengemodtagere.

– Succesen har betydet, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse har bedt os om at afvikle nogle nye dialogmøder med borgerne i løbet af året, siger hun. 

Skriv hvad du søger