Sundhedsøkonom Jacob Kjellberg  fremlægger tal. Til venstre kommunaldirektør Annemaria Schou Zacho-Broe fra Fredericia. Foto: Lars Horn, Baghuset
Sundhedsøkonom Jacob Kjellberg fremlægger tal. Til venstre kommunaldirektør Annemaria Schou Zacho-Broe fra Fredericia. Foto: Lars Horn, Baghuset
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2019

Systemet bruger diagnoser forkert

Mængden af psykiske diagnoser blandt børn og unge er steget med 27 procent på fem år. Det er en udfordring for kommunerne og et problem, hvis kommunerne gør diagnosen til adgangsbillet til at få hjælp.

B orgere med psykiske diagnoser fylder mere og mere i den kommunale sagsbehandling, og det er både børn og voksne. Problemet er ikke så meget diagnoserne i sig selv, men hvordan borgerne håndteres, når de rammer behandlingen og sagsbehandlingen i regioner og kommuner. 

På KL’s konference Kommunaløkonomisk Forum (KØF) for nylig satte Jacob Kjellberg, professor i Sundhedsøkonomi i Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), ord på, hvad problemet med de mange diagnoser er.

– Diagnoserne er udviklet for, at man kommunikerer på tværs som klinikere. Det er et godt kommunikationsværktøj, som kan bruges til at finde ud af for eksempel, hvilken medicin man skal bruge. Men vi bruger i stigende grad diagnoserne i finansieringssystemet, så hospitaler for eksempel får midler alt efter, hvor mange diagnoser de producerer, sagde Jacob Kjellberg.

Skriv hvad du søger