Foto: Anders Tvevad / Ritzau Scanpix
Foto: Anders Tvevad / Ritzau Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2019

På gyngende grund i spildevandssager

Husejere i det åbne land får i disse år besked på at rense deres spildevand. Men både borgere og kommuner er ramt af systemfejl i lovgivningen. Dermed kan mange sager ende i retssystemet.
tekst Rudi Holm

Landets kommuner udsteder i disse år tusindvis af påbud til husejere i det åbne land for at få husstandene til at rense deres spildevand, så de ikke forurener vandløbene. Spildevandsrensningen kan ske i form af enten tilslutning til den lokale forsynings kloaknet eller i form af lokale nedsivningsløsninger.

Men systemfejl i lovgivningen gør det svært for kommunerne at administrere loven og få borgerne til at efterleve påbuddene. Blandt andet blev en sag fra Roskilde Kommune tabt i byretten, fordi statens overvågningsprogram for vandløb ikke blev betragtet som tilstrækkelig dokumentation for kravet om lokal spildevandsrensning. Sagen er anket til landsretten, men står byrettens dom til troende kan husejere i det åbne land kræve, at kommunerne skal ud i store omkostningskrævende undersøgelser for at kunne dokumentere graden af, hvor meget den enkelte ejendom forurener det nærliggende vandmiljø.

Ifølge kontorchef i Miljø- og Fødevareministeriet Peter Østergård Have er der dog ikke noget krav i loven om, at kommunerne skal gennemføre så omfattende undersøgelser.

Skriv hvad du søger