Foto: Jacob Carlsen
Foto: Jacob Carlsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2019

Fællesskaberne gør Folkeskolen stærkere

Folkeskolen skal have stabilitet, den skal ikke være en politiske kampplads, siger formanden for Børne- og Undervisningsudvalget i KL, borgmester Thomas Gyldal Petersen (S), forud for næste uges Børn & Unge Topmøde.
tekst Tom Ekeroth

Når politikere og embedsmænd møder undervisningsminister Merete Riisager på KL’s Børn & Unge Topmøde, så er det sidste gang. Hun har allerede bebudet sin afgang fra politik, og om mindre end et halvt år har Danmark en ny undervisningsminister. Hvad vil formanden for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen, sige til en ny minister? 

– Det samme, som jeg har sagt til den nuværende: Hvis vi skal lykkes med Folkeskolens opgave, skal den bæres af fællesskaber og i fællesskab. Det betyder konkret, at man på den enkelte skole i fællesskab mellem ledelse, lærere, forældre og pædagoger samarbejder tæt om klassens og det enkelte barns udvikling. Så er der også et fællesskab mellem personale og ledelse på skolen, som skal lykkes, og et fællesskab mellem skole og kommunal forvaltning og kommunalpolitisk niveau, et fællesskab mellem KL og vores medarbejderes repræsentanter i Lærerforeningen og i BUPL. Et fællesskab mellem regering og folketing og et fællesskab i Folketinget. Hvis alle de fællesskaber lykkes og spiller sammen, så får vi en folkeskole, som bliver stærk. Hvis fællesskab­erne ikke lykkes, så får vi en folkeskole, som bliver svagere og svagere, siger Thomas Gyldal Petersen. 

Skal ikke være en politisk kampplads

Han advarer mod at gøre Folkeskolen til en politisk kampplads: 

Skriv hvad du søger