Frafaldet på sosu-uddannelserne er stort. Derfor giver det god mening, at underviser Carina Sørensen (t.h.) på Social- og Sundhedsskolen i Grenå sørger for, at hendes hold har det sjovt med hinanden i frikvartererne. Foto: Sidsel Boye
Frafaldet på sosu-uddannelserne er stort. Derfor giver det god mening, at underviser Carina Sørensen (t.h.) på Social- og Sundhedsskolen i Grenå sørger for, at hendes hold har det sjovt med hinanden i frikvartererne. Foto: Sidsel Boye
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2019

Ældreplejen vil mangle mindst 13.000 medarbejdere

Ældreplejen slås med store udgifter til vikarer, stillingsopslag uden ansøgere og frafald på sosu-uddannelsen. Situationen kræver nytænkning, og Syddjurs har i fire år arbejdet målrettet på at få modne ledige med på et brancheskift.
tekst Sidsel Boye

KL’s fremskrivning viser, at der over de næste fem år kommer til at mangle 13.000 medarbejdere i ældreplejen. Medarbejdernes fagforbund, FOA, forudsiger, at der kommer til at mangle 41.000 over et tiår.

Under alle omstændigheder ser behovet for medarbejdere i den kommunale ældrepleje ud til at stige dramatisk i de kommende år, og kommunerne melder allerede her og nu om problemer med at finde tilstrækkeligt med ansatte. Og situationen ventes at blive skærpet. Prognosen er, at antallet af borgere over 80 år, næsten fordobles over de kommende 10 år.

Alvoren var da heller ikke til at tage fejl af, da kommunerne debatterede demografien på Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg for nylig.

Skriv hvad du søger