Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 01 / 2019

Silkeborg uddanner sygeplejersker til nye opgaver

Silkeborg satser massivt på den nye uddannelse i borgernær sygepleje og forventer at 65 procent af kommunens sygeplejersker skal efteruddannes.

En ting er at gå stuegang på et hospital. Noget andet er at stå hjemme hos hr. Hansen med 40 katte rendende rundt om benene. De kommunale sygeplejersker skal kunne lidt af hvert, og efter mange tilløb begyndte det første hold på den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje i slutningen af 2018.

119 studerende

  • 119 sygeplejersker er begyndt på specialuddannelsen i borgernær sygepleje.
  • 30 kommuner har sendt sygeplejersker afsted. 
  • København og Esbjerg er topscorer med hver 10 studerende, mens Silkeborg har 6 med på første hold.

Borgernær sygepleje

  • Den nye specialuddan nelse bliver udbudt på professionshøjskolerne og varer et år. Den veksler mellem teoretisk undervisning og praktik.
  • Uddannelsen koster 55.000 kroner per studerende. Dertil kommer vikardækning og udgifter til vejledning.

I alt er 119 sygeplejersker begyndt på det første hold. De seks af dem kommer fra Silkeborg Kommune, som har store forventninger til den nye uddannelse.

Skriv hvad du søger