Pernille Halberg Salamon, Tim Jeppesen og Bo Rasmussen – samlet til en samtale om hjemtagning, udlicitering, konkurrenceudsættelse og markeder, som kan være svære at finde. Foto: Jakob Carlsen
Pernille Halberg Salamon, Tim Jeppesen og Bo Rasmussen – samlet til en samtale om hjemtagning, udlicitering, konkurrenceudsættelse og markeder, som kan være svære at finde. Foto: Jakob Carlsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 01 / 2019

Mange kommuner tager opgaverne hjem igen

Næsten halvdelen af kommunerne har hjemtaget udliciterede opgaver siden 2015 og begrunder det med, at de kan løse opgaverne bedre og billigere end markedet. Det viser en undersøgelse foretaget af Danske Kommuner og Dansk Erhverv. Tre kommunaldirektører giver deres bud på hvorfor og deler deres erfaringer.
tekst Tom Ekeroth og Morten Jung

Pernille Halberg Salamon, Bo Rasmussen og Tim Jeppesen er kommunaldirektører i henholdsvis Hørsholm, Gladsaxe og Kerteminde. De kommer fra meget forskellige kommuner, men deres erfaringer med udlicitering og hjemtagning af opgaverne ligner hinanden. De er enige om, at konkurrenceudsættelse er nødvendig, men udlicitering for udliciteringens skyld giver ingen mening.

Om undersøgelsen

Danske Kommuner har i samarbejde med Danske Erhverv undersøgt kommunernes hjemtagning af udliciterede opgaver. Undersøgelsen viser at:

Næsten halvdelen af kommunerne har hjemtaget opgaver siden 2015. 

20 % af dem har hjemtaget opgaver efter genudbud og vundet kontroludbud. 

28 % har hjemtaget opgaver uden genudbud. 

Kommunerne begrunder oftest hjemtagningen med, at de kan løse opgaverne bedre og billigere end markedet. Hjemtagning af rengøring, hjemmepleje og vej og park fylder mest siden 2015.

Kommunerne hjemtager færre opgave nu end for fem år siden.

Hver fjerde kommune forventer ikke at konkurrenceudsætte mere i end i dag, mens næsten hver anden kommune forventer at øge konkurrenceudsættelsen af deres opgaver. Der er dog begrænsede forventninger. 

Kommunerne forventer kun i gennemsnit at hæve deres IKU fra 27,1 pct. i 2017 til 28 pct. i 2025.

Lidt over halvdelen af kommunerne i undersøgelsen har hjemtaget opgaver. Har I selv hjemtaget opgaver?

Skriv hvad du søger