Foto: Vibeke Volder / Ritzau Scanpix
Foto: Vibeke Volder / Ritzau Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 01 / 2019

Lægen der blev politiker for at redde liv

Som overlæge på en kræftafdeling har Susanne Crawley (R) taget sig af konsekvenserne af alvorlig sygdom. Hun besluttede sig for, at hun ville være politiker, så hun i stedet kan hjælpe unge med at bryde den sociale arv. Men karriereskiftet har også betydet dødstrusler og chikane.

Når Susanne trådte ind på kræftafdelingen på Odense Universitetshos-pital handlede hendes arbejdsdag om at behandle patienterne og lindre deres smerter. Hun havde ikke mulighed for at ændre patienternes livsvilkår. Hun kunne kun koncentrere sig om at redde, hvad der kunne reddes. 

/ScaledImages/_Global_Artikelbilleder_2018_DK-5___Fra-Byraadet-Ikon_263.jpg

Fra byrådet

I Nyhedsmagasinet Danske Kommuner er vi optaget af at give en stemme til de almindelige politikere i landets byråd. Derfor bringer vi i hvert nummer serien ”Fra byrådet”. Her vil politikerne fortælle om det, der optager dem lige nu, sætte ord på arbejdsvilkårene som politiker eller andet aktuelt fra det politiske liv i kommunerne.

Se alle artikler fra serien

Som politiker er det helt anderledes, og det var også derfor, at hun besluttede at tage orlov fra jobbet som overlæge for at gå ind i kommunalpolitik. Nu er hun i gang med sin anden periode som rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, og her er hendes første prioritet at skabe bedre vilkår for børnene i kommunen, og hendes vigtigste redskab er forebyggelse. 

Skriv hvad du søger