Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 01 / 2019

KØF tager temperaturen på ”den danske kommunemodel”

For det er ikke alene et kommunalt ansvar at forholde sig til, hvordan vi skal prioritere set i lyset af den demografiske udvikling.
tekst KL

Kommunaløkonomisk Forum indledes i år med oplæg og debatter om det danske kommunestyre. Hvorfor nu det? For det første fordi det en gang imellem er sundt at træde et skridt tilbage og tage en mere grundlæggende drøftelse af den måde, som vi har indrettet os på. For den måde, som vi har indrettet den offentlige sektor i Danmark på, er jo ikke naturgivent. Jo, den har måske nok på mange måder været en naturlig for ikke at sige uundgåelig følge af samfundsudviklingen, men ”den danske kommunemodel” er på flere parametre så markant anderledes end det, som vi finder i vores nærmeste nabolande, at det må give anledning til refleksion over modellens styrker og svagheder og perspektiverne for fremtiden.

Et af modellens væsentligste principper er en tæt sammenhæng mellem beslutningskompetence og økonomisk ansvar. Det har betydet, at langt størstedelen af kommunernes udgifter er finansieret ved generelle bloktilskud og kommunale skatteindtægter. Det system er imidlertid under pres. Dels af en udligningsdiskussion, der ingen ende synes at ville tage, og dels af et Folketing, der i stigende grad ønsker at binde de kommunale udgifter til bestemte områder og formål.

Et andet kendetegn ved modellen er, at det er landspolitikerne, der fastlægger de overordnede rammer, mens lokalpolitikerne foretager de konkrete prioriteringer. I den forbindelse må den kommunale sektor aldrig blive ”tyndhudet” overfor kritik. Men spørgsmålet er, om rollefordelingen er blevet lige skarp nok, når det næsten kun er lokalpolitikerne, man hører tale om nødvendigheden af at prioritere på velfærdsområderne. Landspolitikerne på den anden side ser ofte et meget stort potentiale i, at de kommuner, der ligger under gennemsnittet, gør det lige så godt som de kommuner, der ligger over gennemsnittet.

Det er jo en matematisk logik, der er let at forstå og ikke mindst kommunikere. Det er for så vidt også en naturlig følge af, at så stort et ansvar er blevet betroet kommunerne. Men det må ikke overskygge for en reel dialog om, hvordan vi løser de væsentlige udfordringer, som vi står over for som samfund. For det er ikke alene et kommunalt ansvar at forholde sig til, hvordan vi skal prioritere set i lyset af den demografiske udvikling. Det er heller ikke alene et kommunalt ansvar at forholde sig til, at antallet af borgere, som får en psykiatrisk diagnose, har været markant stigende igennem mange år. Det er et fælles politisk ansvar at udvikle de rette rammer for, at vi kan løse disse udfordringer på en god måde. Derfor er disse temaer også på programmet til dette års KØF. •

Emneord
Leder

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: KØF tager temperaturen på ”den danske kommunemodel” Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger