Ifølge Børns Vilkår mener otte ud af ti pædagoger, at børn skal kunne navigere med en tablet eller en computer, inden de starter i skole. Foto: Colourbox
Ifølge Børns Vilkår mener otte ud af ti pædagoger, at børn skal kunne navigere med en tablet eller en computer, inden de starter i skole. Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 01 / 2019

Digital ulighed i børnehaven

Det store flertal af pædagoger mener, det er vigtigt at børnehavebørn får digitale kompetencer. Men kun halvdelen af daginstitutionerne har tænkt digitale medier ind i deres læreplanstemaer. Det viser en ny undersøgelse fra Børns Vilkår.
tekst Sidsel Boye

Alle kommuner bør have et digitalt fyrtårn i form af en pædagog med særlige digitale evner, som kan inspirere kollegerne i daginstitutionerne til at bruge iPads og computer kreativt i arbejdet med børnene.

Sådan lyder en af anbefalingerne til kommunerne fra Børns Vilkår i en ny rapport om digital dannelse i børnehaven, som er baseret på spørgeskemaundersøgelse blandt 1.300 børn i alderen fra fem til seks år, 385 børnehaveforældre, 102 pædagogiske ledere og 181 pædagoger samt 41 kommunale chefer.

Børns Vilkår går ind for, at alle børn skal have mulighed for at få et varieret og skabende forhold til digitale medier, men rundspørgen viser, at sådan er det ikke for alle børnehavebørn. Det er i virkeligheden ret tilfældigt, hvilke muligheder for digital dannelse barnet får, hvis hverken familien eller børnehaven kan hjælpe.

Haves: Udstyr. Savnes: Tid

Skriv hvad du søger