Planstrategien er et stærkt værktøj til at skabe synergi mellem en kommunes visioner og politikker. Illustrationen er udarbejdet af Årstiderne Arkitekter – Part of Sweco.
Planstrategien er et stærkt værktøj til at skabe synergi mellem en kommunes visioner og politikker. Illustrationen er udarbejdet af Årstiderne Arkitekter – Part of Sweco.
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 22 / 2018
Kronik

Planstrategien som udviklingsværktøj

Hvert fjerde år skal kommunerne vedtage en ny planstrategi. Udarbejdelsen af de nye planstrategier er så småt ved at gå i gang, og mange skal være færdige inden udgangen af 2019. En planstrategi er, hvis den udarbejdes rigtigt, et stærkt strategisk værktøj til at skabe udvikling.
tekst Berit Rathenborg Bæhr, Arkitekt cand.polyt., Årstiderne Arkitekter – Part of Sweco

Ifølge planloven skal der vedtages en ny planstrategi hvert fjerde år. Planstrategien indeholder de overordnede mål for en kommunes fysiske udvikling og skal udmøntes i den efterfølgende kommuneplan, som igen udmøntes i blandt andet lokalplaner. En planstrategi kan derfor få en stor indflydelse på kommunens fremadrettede fysiske udvikling, og hvis den bruges rigtigt, kan den være med til at bane vejen for vigtige udviklingsprojekter i kommunen. Det er nemlig planstrategien, som kommunen skal styre sin fysiske udvikl-ing efter gennem den efterfølgende 12-årige kommuneplanperiode.

Det kræver, at dens indhold og fokus kobles sammen med kommunens øvrige strategier, politikker og udviklingsplaner og således bliver en samlende strategi for realiseringen af de visioner og politikker, der vedrører fysisk udvikling, eller som kan understøttes af den fysiske udvikling.

Fra vision til virkelighed

En planstrategi er typisk opbygget omkring en klar vision, der underbygges af nogle skarpe målsætninger fordelt på forskellige temaer. Til hver målsætning knyttes konkrete indsatser samt en tids- eller rækkefølgeplan for, hvornår de skal realiseres i den kommende kommuneplanperiode. 

Skriv hvad du søger