Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 22 / 2018

Nedslag i Finansloven 2019

tekst Rudi Holm

Ældre

Kamp mod ensomhed

Kommunerne forpligtes til at beskrive i deres værdighedspolitik, hvordan ensomhed blandt ældre borgere bekæmpes. Det afsættes der 100 millioner kroner årligt til i perioden 2019-2022. Derudover iværksættes en række initiativer for at støtte kommunerne i deres arbejde med at løse rekrutteringsudfordringerne på ældreområdet.

Syge

Gratis akutpladser 

Skriv hvad du søger