Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 22 / 2018

Lettelse for erhvervslivet kan koste borgerne dyrt

Regeringen og Dansk Folkeparti afskaffer i den nye finanslov administrationsgebyret for erhvervsaffald. Men der følger ikke penge nok med, mener kommunerne. Dermed kan en tocifret millionregning risikere at ende hos de private forbrugere.
tekst Rudi Holm

Kommunerne kan fra næste år blive tvunget til at sende regningen for administration af virksomheders affald over til borgerne. I finansloven for 2019 afskaffes nemlig det såkaldte affaldsadministrationsgebyr for erhvervslivet. Men ifølge et høringssvar fra KL er udspillet ikke fuldt finansieret, og dermed risikerer landets private husholdninger i stedet at få regningen, der samlet kan løbe op i et tocifret millionbeløb.

Fakta

Affaldsadministrationsgebyret for virksomheder er blevet opkrævet for at dække omkostninger til følgende:

  • Omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger
  • Regulativfastsættelse
  • Affaldsdata- og regulativsystem
  • Information
  • Konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder
  • Planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger
  • Anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord
  • Omkostninger til rådgivning fra advokater og konsulenter
  • ”Kapacitetsgebyr” i forbindelse med pligten til at lave ordninger for farligt affald

– De grundlæggende principper for affaldsbortskaffelse indebærer, at gebyrer som udgangspunkt ikke må fastsættes, så nogle brugere betaler væsentligt mere, end hvad der modsvarer den ydelse, de modtager eller får stillet til rådighed, og tilsvarende må andre ikke betale væsentligt mindre end ydelsen. Det betyder, at affaldsbortskaffelsen, som udgangspunkt må betales af den pågældende affaldsproducent selv, og normalt ikke af andre affaldsproducenter eller af skatteyderne, påpeges det i høringssvaret.

Skriv hvad du søger