Foto: Stig Stasig / Ritzau Scanpix
Foto: Stig Stasig / Ritzau Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 21 / 2018

Nyt nævn skal skrue bissen på over for kriminelle børn

Kommunerne har haft for meget fokus på sociale indsatser og for lidt fokus på børn og unges kriminalitet, mener regeringen, DF og S, der med en ny lov opretter et Ungdomskriminalitetsnævn, der fra januar skal kunne iværksætte sanktioner overfor børn helt ned til 10 år. Kommunerne og organisationer kritiserer, at den børnefaglige tilgang forsvinder til fordel for straf og konsekvens.

En hård kerne af kriminelle børn og unge skal i højere grad mærke konsekvensen af deres kriminelle handlinger. Et nyt Ungdomskriminalitetsnævn skal fra første januar være på plads i alle politikredse. Nævnet skal træffe afgørelse i sager om børn og unge mellem 10 og 17 år, som er mistænkt for at have eller har begået alvorlig kriminalitet som for eksempel indbrudstyveri, ulovlig besiddelse af våben eller salg af euforiserende stoffer, og som samtidig har nogle risikofaktorer, der gør dem særligt udsatte for at ende i den hårde kerne af unge kriminelle.

Nævnet, der består af en dommer, en politimand og en kommunal repræsentant, kan blandt andet pålægge børn helt ned til 10 år sanktioner. Det kan ske i form af såkaldte straksreaktioner og forbedringsforløb i op til fire år samt anbringelse på sikrede institutioner.

Ungdomskriminalitetsnævnet er en del af en ny lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, som regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har indgået aftale om.

Indsats mod hård kerne

Skriv hvad du søger