Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 21 / 2018

En lunken fjernvarmesag

Usikkerhed omkring fremtidige investeringer vil bremse udrulningen af fjernvarme og dermed forsinke den grønne omstilling, som alle jo ellers er enige om, skal fremmes.
tekst KL

I disse dage taler vi med stort engagement om de nye datacentre, der skyder op rundt i kommunerne. Det skaber arbejdspladser. Vi er glade for den store internationale bevågenhed. En bevågenhed, der skyldes stabile forhold og høj forsyningssikkerhed. Det kan vi med rette være stolte over. Men måske ryger det lidt i baggrunden, at de samme datacentre får et meget højt energiforbrug, og hvilken betydning det har ikke mindst for den grønne omstilling. 

Der er naturligt kommunal interesse i at forsyne disse virksomheder. Men også i at bidrage til en grøn omstilling. Det er her kommunernes strategiske energiplanlægning kommer ind i billedet. 

Fjernvarmen spiller en væsentlig rolle, når det gælder forsyning med varme og el. Derfor er der grund til bekymring over forslaget om at ophæve kommunernes mulighed for at pålægge forbrugerne tilslutning til den kollektive varmeforsyning. Kommunerne bruger denne mulighed for at sikre effektiv og stabil forsyning alle steder i landet. For at sikre rimelige priser. For at mindske påvirkningen på miljøet. 

Via lokalplanlægningen kan nye områder kobles til fjernvarmen. Det skaber sikkerhed om kundegrundlaget, før en ny investering besluttes, og borgerne sikres kollektivt til en kendt løsning. Desuden undgår vi, at nogle forbrugere forlader ordningen for at sætte individuelle løsninger som for eksempel individuelle varmepumper op og efterlader andre med den fælles regning. 

Fjernvarmen har i dag lån på 25 milliarder kroner i KommuneKredit. Det sikrer billig finansiering overalt i landet og kommer forbrugerne til gode i form af lave priser. Men det betyder også, at hvis muligheden for forbrugerbindinger bortfalder, ja, så skabes der usikkerhed om investeringen. Og usikkerhed for fremtidige investeringer vil bremse udrulningen af fjernvarme og dermed forsinke den grønne omstilling, som alle jo ellers er enige om, skal fremmes. 

Og så tilbage til datacentrene. De producerer overskudsvarme. Ikke varm varme, men lunken varme. For at udnytte den skal der investeres i varmepumper, og varmen skal ud til forbrugerne. Hvem tør garantere og investere i det, hvis vi ikke ved, om der er aftagere? Det er i de situationer, at kommunerne har brug for muligheden for at kræve, at beboerne i nye områder tilslutter sig fjernvarmen. Ellers bliver det ikke rentabelt, forbrugere og miljøet bliver taberne, og overskudsvarmen er spildt. 

Inden Folketinget vedtager en ny varmeforsyningslov her op til jul, har vi brug for fuld klarhed over konsekvenserne af at stække kommunernes mulighed for strategisk energiplanlægning. Skab det grundlag, før I piller ved reglerne.

Emneord
Leder

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: En lunken fjernvarmesag Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger