Højesteret har endelig afgjort, hvordan vandselskaberne skal værdisættes. Afgørelsen vækker glæde i DANVA. Foto: Rapport
Højesteret har endelig afgjort, hvordan vandselskaberne skal værdisættes. Afgørelsen vækker glæde i DANVA. Foto: Rapport
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 20 / 2018

Vandselskaber vinder i Højesteret

Vandsektoren har i Højesteret vundet en sag mod SKAT. Sagen kunne ifølge DANVA, vandselskabernes brancheorganisation, være endt med en ekstraregning til forbrugerne på 36 milliarder kroner.

De Danske Vandværker og Dansk Vand- og Spildevandsforening – DANVA har vundet en sag i Højesteret vundet om 36 milliarder kroner i skattebetaling. Med højesteretsdommen sættes et punktum i en sag, der startede i 2009, og som DANVA har kaldt Danmarkshistoriens største skattesag.

Sagens kerne er en kompliceret størrelse, der startede i 2009. Her besluttede Folketinget med vandsektorloven, at landets kommuner skulle udskille vand- og spildevandsforsyningen i selvstændige selskaber for at sikre de lavest mulige priser på vand og spildevandsafledning.

Selskaberne skulle herefter værdiansættes for at fastslå, hvor stort selskabernes skattefradrag for afskrivninger på bygninger og anlæg i de nye selskaber skulle være.

Milliarder til forskel

Skriv hvad du søger