Foto: Martin Ries
Foto: Martin Ries
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 20 / 2018

Rideterapi gavner børn og unge med autisme

Forskning underbygger, at rideterapi gavner børn og unge med autisme. Andre studier viser, at hesten kan have en motiverende effekt, fordi den kan skabe en stemning af nærvær og glæde, som kan få udsatte grupper til at blive længere i behandling.

– Internationalt findes der seks-syv studier, som viser, at børn og unge med autisme har gavn af rideterapi, primært fordi hestens bevægelser kan øge samspillet mellem krop og hjerne, fortæller lektor og psykolog Tia G. B. Hansen fra Aalborg Universitet. 

Når det er sagt, findes der meget lidt forskning på området, og udbuddene af rideterapi varierer meget i kvalitet. 

Et af de gode tilbud findes i Viborg Kommune, som tilbyder rideterapi til udsatte børn og unge. Her bruger pædagoger og psykologer narrative teknikker til at udvikle barnets selvforståelse i samspillet med hesten.

Skriv hvad du søger