Udvalgsformanden, Anja Lund, i forgrunden på Ungeposten – de unges indgang til job, uddannelse og hjælp til problemer. Foto: Hung Tien Vu
Udvalgsformanden, Anja Lund, i forgrunden på Ungeposten – de unges indgang til job, uddannelse og hjælp til problemer. Foto: Hung Tien Vu
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 20 / 2018

På posthuset er der hjælp at hente

Nordfyns unge ligger højt i mistrivsel. Det vil kommunen gøre noget ved, og derfor er alle de medarbejdere, der arbejder med unge, rykket sammen på det tidligere posthus. Under navnet Ungeposten vil de hjælpe unge med problemer.
tekst Tom Ekeroth

Allerede i 2014 stod det klart for den daværende nye kommunalbestyrelse, at noget måtte der gøres. Mange af Nordfyns unge mistrivedes, og man drøftede, hvad man kunne gøre for ar få børn og unge i uddannelse job.

Første skridt på vejen var et paragraf 17, stykke 4-udvalg og en konference om børn og unge. Det førte til en beslutning om, at de unge skulle have én indgang, hvor de kunne møde socialrådgivere, sagsbehandlere, SSP-tilknyttede, UU-vejledere. Formanden for Børn- og Ungeudvalget, 1. viceborgmester Anja Lund (V), forklarer, at første udfordring var at finde et sted at placere dem.

– Vi har stadig tre rådhuse, så det foregik på to rådhuse, men medarbejderne skulle til at arbejde mere og mere sammen på tværs. Det var vigtigt for os at finde et sted, der ikke var et rådhus, men signalerede, at det var til unge. Så vi ledte længe efter det perfekte sted, siger udvalgsformanden.

Det perfekte sted

Skriv hvad du søger