Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 20 / 2018

Kommuner frygter tab af penge fra strukturfondene

Kommunerne frygter, at struktursfondsmidlerne, der finansierer projekter for omtrent tre milliarder kroner i de danske kommuner og regioner, bliver ofret i de igangværende budgetforhandlinger i EU. Nye prioriteringer i budgettet kan potentielt kompensere for tabet, håber kommunerne.

EU står ved en skillevej i mere end en forstand. Dels er briternes forestående udtræden af unionen et uafklaret spørgsmål, dels skal EU-systemet vedtage et budget for de næste syv år.

Kommissionen har fremlagt et såkaldt moderniseret budget, som blandt andet skærer ned på landbrugsstøtte. De store milliardbeløb, som er blevet brugt til regional udvikling og til at løfte levestandarden i de nye østeuropæiske medlemslande, bliver der også skåret ned på. I kommissionens forslag er det især de tidligere sovjetrepublikker, der er tiltænkt færre penge, fordi levestandarden i de lande er løftet og nærmer sig resten af Europa.

De danske kommuner og regioner er derimod tiltænkt omtrent de samme tre milliarder kroner, som de henter hjem i den nuværende budgetperiode. Og så skulle den kommunale gral være velforvaret.

Skriv hvad du søger