Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 20 / 2018

Flere hænder kræver fælles indsats

Danmark vil i løbet af de kommende 5-10 år opleve en meget markant stigning i antallet af ældre borgere over 80 år. Om bare syv år vil det tal være steget til 340.000. Selvom det ikke er nye tal, og selvom det ikke bør overraske politikerne på Christiansborg, så får man fornemmelsen af, at vi som samfund har slået det lidt hen. Men nu er det alvor.
tekst Michael Ziegler (K), formand for Løn- og Personaleudvalget i KL, og Jette Skive (DF), formand for Sundheds- og Ældreudvalget i KL

De fleste kender det godt. Det kan være meget svært at handle på noget, som først om mange år bliver et problem. Det er for eksempel de færreste unge i tyverne, der spekulerer på, om de har den rette pensionsordning. Det er for abstrakt og for langt væk. Men pludselig en dag opdager man, at alderdommen er kommet nærmere, og at tiden er inde til at gøre noget, hvis man skal sikre et stabilt fundament, når man træder ud af arbejdsmarkedet. 

På samme måde har man længe vidst, at Danmark i løbet af de kommende 5-10 år vil opleve en meget markant stigning i antallet af ældre borgere over 80 år. For at sætte det lidt i perspektiv, så er der lige nu 250.000 borgere over 80 år. Om bare syv år vil det tal være steget til 340.000. Selvom det ikke er nye tal, og selvom det ikke bør overraske politikerne på Christiansborg, så får man fornemmelsen af, at vi som samfund har slået det lidt hen. Men nu er det alvor. Tiden er inde til at tage de nødvendige forholdsregler, så vi også i fremtiden kan sikre tryg og god velfærd til alle danskere. Tiden er inde til at sikre det stabile fundament for fremtiden. 

Flere gode år

I bund og grund er det resultatet af en positiv udvikling. Vi lever længere. Vi lever bedre og har flere gode år. Men samtidig kommer vi heller ikke udenom, at ældre over 80 står for en stor del af udgifterne til kommunal service. Sådan må det nødvendigvis være, når det bliver sværere at klare sig selv i hverdagen. Men det vil lægge et enormt pres på vores velfærdssamfund. Et pres som vil øges markant de kommende år.

Allerede nu mærker vi i kommunerne, at det bliver sværere at rekruttere tilstrækkeligt med ansatte i sundheds- og ældresektoren. Hvis vi fastholder samme antal hænder per ældre borger, vil vi komme til at mangle tusindvis af SOSU-assistenter og sygeplejersker. Noget kan løses med velfærdsteknologi, men det er stadig en meget stor udfordring, som kalder på øjeblikkelig handling. 

I KL tog vi, sammen med FOA og DSR, i overenskomstforhandling-erne i år et stort skridt i den rigtige retning, da vi fik forhandlet en pulje på over en halv milliard, som skal gå til bedre løn til SOSU’er og sygeplejersker i kommunerne. Det gjorde vi, både fordi det er helt rimeligt, at medarbejdere, som hver dag yder en kæmpe indsats for at hjælpe andre, også mærker, at deres indsats er værdsat. Men også fordi vi ved, at løn er noget af det, som tiltrækker nye ansatte. Og det har vi alvorligt brug for. 

Løn alene gør det ikke

Men løn alene gør det ikke. Det kræver en række indsatser på mange forskellige områder, hvis vi skal gøre noget ved den store mangel på sundhedspersonale i kommunerne. 

Derfor præsenterede KL for nyligt en ny handleplan med 38 konkrete initiativer, som forhåbentlig kan være det nødblus, der sætter gang i tiltagene for at vende udviklingen og dermed ruste velfærden til de kommende år. Handleplanen, ”Flere hænder i sundheds- og ældreplejen”, henvender sig både til Folketinget, regeringen, regionerne, skolerne og kommunerne selv. Og det er netop nøglen. For uden en samlet indsats fra alle, så vil vi ikke lykkes med opgaven. 

Indtil videre har vi noteret os, at man på Christiansborg er opmærksom på problemet. Endnu har vi dog til gode at se konkret handling. Vi håber, at man vil tage notits af de 12 anbefalinger, som er rettet mod Folketinget og regeringen. 

LÆS OGSÅ Sådan udvikler vi fremtidens hjemmepleje
FOR ABONNENTER

For det er nødvendigt. Og det vil koste penge. I kommunerne har vi forståelse for, at der må prioriteres, men samtidig håber vi, at alvoren er begyndt at gå op for politikerne i Folketinget. Uden personale smuldrer velfærden mellem vores hænder. 

Blandt andet opfordrer vi til, at normeringerne på SOSU- og sygeplejerskeuddannelserne hæves. Hvis vi skal følge med udviklingen, så skal vi have flere ind på uddannelserne. 

Vi kan også fremhæve ønsket om at styrke praktikvejledningen til social- og sundhedseleverne på hovedforløbet. Det vil medvirke til at sænke frafaldet og fastholde og styrke kvaliteten. Ligeledes ønsker vi flere kliniske vejledere, som skal sikre, at der kan uddannes tilstrækkeligt med sygeplejersker i kommunerne. 

Kritisk og nysgerrigt blik

Uden de nødvendige økonomiske prioriteringer, så kan vi ikke vende udviklingen. Når det er sagt, så er det ikke kun flere penge, der skal til. Vi må også kaste et kritisk og nysgerrigt blik på, hvordan vi selv kan gøre i kommunerne. 

Derfor retter en stor del af initiativerne i handleplanen sig mod os selv. Det er klart, at ikke alle punkter passer til alle kommuner og arbejdspladser. Men forhåbentlig vil både kommunalpolitikere og ledere finde indsatsområder, som de med fordel kan arbejde med eller udbygge yderligere. 

Et oplagt sted at starte er at se på, hvordan vi får mere ud af den tilgængelige arbejdsstyrke. Sundheds- og ældreplejen har traditionelt været et område, hvor en stor del af de ansatte arbejder på nedsat tid. Blandt SOSU-hjælperne er hele 81 procent på deltid. For assistenterne er det 75 procent, mens antallet af deltidsansatte blandt de kommunale sygeplejersker er 68 procent.  

1700 årsværk

I teorien vil én time mere per medarbejder om ugen betyde 1700 årsværk mere til området. Det vil virkelig kunne mærkes. Vi skal ikke tvinge vores medarbejdere til at gå op i tid, men tiden er inde til at se på, hvordan vi kan få de nuværende ansatte til at arbejde mere. Det er en vanskelig øvelse. Men det er muligt at finde gode løsninger, som tilgodeser både arbejdsgiver og ansatte. Det kræver, at kommunerne videndeler og lærer af gode erfaringer fra andre lignende arbejdspladser og kommuner. 

Vi kan også gøre et forsøg med at ændre deltidsnormen ved at ansætte nyuddannede på fuld tid, så vi tager skridt i retning af at ændre deltidskulturen til en fuldtidskultur. 

LÆS OGSÅ Kronik: Topmøde for Danmarks hjemmeplejer
FOR ABONNENTER

I de kommende år går rigtig mange medarbejdere i den kommunale sundheds- og ældresektor på pension. Alene blandt SOSU-medarbejderne står 12.000 ansatte over for pension i de kommende år. Det er langt flere end i resten af den kommunale arbejdsstyrke. De ældre medarbejdere har en stor viden og stærke kompetencer og er ofte faglige fyrtårne, som gør en stor forskel på deres arbejdsplads. Dem skal vi i endnu højere grad arbejde for at få til at blive længere på arbejdsmarkedet. Vi ved fx, at en mere individuel tilgang i snakken om at blive længere er noget af det, som kan gøre en forskel.

Og så er det selvfølgelig afgørende, at vi i kommunerne gør alt, der står i vores magt, for at sikre gode og trygge arbejdsvilkår og et meningsfuldt arbejdsliv for vores ansatte, så de kan og vil udføre de vigtige erhverv.

Trist udvikling

Vi vil også gerne slå et slag for noget, som har kæmpe betydning, og som vi alle, uanset stilling, holdning og alder kan være med til at arbejde for: 

Vi må og skal have gjort noget ved prestigen i plejefagene. Det er en trist udvikling, når unge fravælger faget på grund af ry og rygte, som ikke er fortjent. Omsorgsarbejde er meningsfuldt, berigende og helt og aldeles uvurderligt for vores velfærdssamfund. Det er budskabet, som skal stå lysende klart for de unge, når de skal vælge en uddannelse. 

Det kræver både solid faglighed i uddannelsen, gode arbejdsvilkår, og at vi forstår at balancere det sure med det søde, når vi diskuterer i offentligheden. Hvis vi kun taler om de negative sider, så efterlader det et fordrejet billede, som ikke har hold i virkeligheden, og som får prestigen til at falde. Vi har alle et ansvar for at tale omsorgsarbejdet op.  

Rekruttering er et af de allerstørste problemer på velfærdsområdet de kommende år. Det er også et problem, som er ualmindeligt vanskeligt at løse. Til gengæld er det så vigtigt, at vi ikke har råd til at fejle. Uden hænder kan vi ganske enkelt ikke levere velfærd. Derfor skal vi lykkes. Det kræver en holdindsats fra alle parter, og det kræver, at vi tør gøre tingene på nye måder. 

Den gode nyhed er, at det ikke er for sent. Vi kan stadig nå at sikre vores fælles fundament for fremtidens velfærd. Men tiden til handling er nu.  

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Flere hænder kræver fælles indsats Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger