Foto: Midttrafik
Foto: Midttrafik
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2018

Regioner skubber buskørsel over til kommunerne

Midtjyske og sjællandske kommuner mener, at der er tale om opgaveglidning, når regionerne fjerner regionale busruter i forbindelse med aktuelle sparerunder. I regionerne lyder meldingen, at nedskæringerne skyldes reformen af erhvervsfremmesystemet, der har flyttet penge fra regionerne til kommunerne.
tekst Rudi Holm

Borgere i det midtjyske og på Sjælland kommer sandsynligvis til at kigge langt efter busserne næste år. Både i Region Midtjylland og i Region Sjælland lægges der nemlig op til hårde nedskæringer på den regionale bustrafik. Planerne møder kritik i mange kommuner, der ser regionernes udspil som en klar forringelse og et forsøg på at skubbe en regional opgave over til kommunerne.

– Det er det, der sker. Aftalen fra kommunalreformen var, at regionerne skulle sørge for buslinjer på tværs af kommuner, og vi skulle så håndtere vores egne ruter inden for kommunegrænsen. Men det princip bryder de med nu, siger blandt andre Hans Okholm (SF), formand for plan- og vejudvalget i Silkeborg Kommune.

I Region Midtjylland skal der spares 60,3 millioner kroner på buskørslen fra 1. april 2019 ud af et samlet budget til buskørsel i 2018 på 217 millioner kroner. Det vil ifølge Jørgen Nørby (V), formand for udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland, betyde nedlæggelse af en lang række definerede ruter.

Skriv hvad du søger