Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 18 / 2018

Fra kommunedrevet til borgerstyret

Samskabelse er anderledes, besværligt og fyldt med risici. Det er svært at skabe ejerskab hos borgerne og flytte initiativet væk fra kommunen. Nye roller skal etableres for at finde frem til ligeværdigt samarbejde, hvor man sammen skaber velfærd. Der er meget der kan gå galt, men i Rudersdal Kommune lykkedes det.
tekst Morten Ronnenberg, konsulent i Center for God Forvaltning, Tina Solveig Koch, pleje- og aktivitetschef på Ældreområdet, Rudersdal Kommune, og Anne Grete Swainson, formand for bestyrelsen af Foreningen Bakkehuset i Vedbæk

Det er sjældent en god idé at forsøge at starte en samskabelsesproces med at afskedige medarbejdere og skære i den service, borgerne modtager. Men det er ofte den virkelighed, kommunerne står i. Erfaringer fra både Danmark og udlandet viser, at det tit er udefrakommende krav eller besparelser, som skaber det nødvendige pres, før samskabelsen mellem borgere og offentlig sektor bliver en realitet.

I Rudersdal Kommune skulle man forandre Bakkehuset, et aktivitetscenter for seniorer, der var baseret på ni medarbejdere til et hus med tre ansatte –  uden at skræmme de 80 frivillige væk, men stadig levere samme aktivitetsniveau til 200 daglige brugere. Udfordringen var tydelig nok: Hvad skulle der til for, at brugerne og de ansatte ikke oplevede det som én stor nedtur, hvor alt blev dårligere end før?

Hverken ledere eller medarbejdere fra kommunens ældreområde havde prøvet en lignende proces før, ej heller havde borgerne. Svaret var til dels at kaste sig ud i det og bygge vejen, mens man kørte. Men det var også at sørge for, at samarbejdet baserede sig på gensidighed og ligeværdighed, hvor begge parters positioner og ressourcer fik plads. Det tillod samskabelsen at ske i det krydsfelt, hvor både borgere og kommune oplevede, de fik værdi, og hvor der i fællesskab skabtes nye muligheder. En erfaringsopsamling viste, at der var især 10 faktorer til grund for succesen.

10 succesfaktorer

1. Ressourcer skal der til

Skriv hvad du søger