Enhedslisten havde muligheden for at tage beskæftigelsesborgmesterposten. Det havde Alternativet også, men de ville ikke. I stedet blev det venstrekvinden Cecilia Lonning-Skovgaard, der kom til at stå i spidsen for kursskiftet. Foto: Jakob Carlsen
Enhedslisten havde muligheden for at tage beskæftigelsesborgmesterposten. Det havde Alternativet også, men de ville ikke. I stedet blev det venstrekvinden Cecilia Lonning-Skovgaard, der kom til at stå i spidsen for kursskiftet. Foto: Jakob Carlsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 17 / 2018

Presset fra borgere fik politikerne til at sadle om

Københavns Kommune har sadlet om på beskæftigelsesområdet. Der tildeles flere førtidspensioner, der laves forsøg med nye former for sagsbehandling, og i budgettet for 2019 er der afsat 75 millioner til generelt at nedbringe antallet af sager, som sagsbehandlerne sidder med.

Den nye kurs på beskæftigelsesområdet i København er blevet sat, efter at Cecilia Lonning-Skovgaard (V) indtog posten som beskæftigelsesborgmester i januar.

– Årsagen til kursskiftet var noget af den kritik, der begyndte at rejse sig i sommeren 2017 med demonstrationer og borgerprotester. Det, sammenholdt med statistikker, der viste at Københavns Kommune lå højt med hensyn til antallet af sager, den enkelte sagsbehandler sad med sammenlignet med andre kommuner, gjorde udslaget, forklarer Cecilia Lonning-Skovgaard.

– Vi kunne også godt se, at det var kørt noget af sporet i forhold til, hvor lavt vi lå i tildelingen af førtidspensioner. Borgerne cyklede længe rundt i ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Det tænkte vi, at vi måtte prøve at gøre anderledes og høste nogle erfaringer med, siger hun om baggrunden for at iværksætte forsøget på jobcenteret på Lærkevej.

Hvad skal I se? 

Skriv hvad du søger