Illustration: Morten Voigt
Illustration: Morten Voigt
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 17 / 2018

Danske Bank-skandale får kommuner til at overveje bankskifte

54 kommuner er kunder i Danske Bank, og de følger hvidvasksagen tæt. Flere er klar til at skifte pengeinstitut, hvis banken dømmes for medvirken til hvidvask.
tekst Rudi Holm

Hvidvaskskandalen i Danske Bank får en stor del af landets kommuner til at overveje deres kundeforhold i banken. Det viser en undersøgelse, som Nyhedsmagasin­et Danske Kommuner har foretaget blandt de 54 kommuner, der har Danske Bank som bankforbindelse.

Tre ud af fem kommuner har drøftet eller skal drøfte de fremtidige kunderelationer til banken i byrådet eller økonomiudvalget. Endnu har ingen kommuner truffet beslutning om at forlade banken, men sagen følges nøje i kommunerne, fortæller en række borgmestre.

– I Gladsaxe følger vi sagen om Danske Bank tæt, ligesom vi følger alle sager, som kan komme i modstrid med de politiske beslutninger, byrådet har truffet om vores formueforvaltning og indkøb. Og økonomiudvalget skal drøfte sagen på mødet den 30. oktober, fortæller blandt andre Gladsaxes borgmester, Trine Græse (S).

I Ikast-Brande oplyser borgmester Ib Boye Lauritsen (V), at kommunen er låst af en toårig aftale med Danske Bank, men at sagen får konsekvenser i form af strammere krav ved næste udbud:

– Vi er kontraktligt forpligtet til en toårig periode. Og derefter er der ingen tvivl om, at denne sag indgår i fremtidige krav til udbudsmaterialet. Jeg synes, det er et kæmpeparadoks, at en bank skal have kørekort og pas for, at man overhovedet kan oprette en konto på ganske små beløb, mens de samtidig selv deltager i kriminel hvidvaskning, påpeger han.

Skift bank-kampagne

Danske Bank fremlagde midt i september sin egen undersøgelse af sagen om hvidvask i bankens filial i Estland, og den viste blandt andet, at der ikke har været tilstrækkeligt styr på 15.000 kunder og 1.500 milliarder kroner i årene fra 2007 til 2015.

Sagen har fået græsrodsorganisationen Oxfam Ibis til at søsætte en kampagne, som opfordrer de danske kommuner med konti i Danske Bank til at overveje, om de fortsat skal være kunder i banken. Kampagnen omfatter blandt andet en underskriftsindsamling, som 8.000 personer i skrivende stund har skrevet under på.

– Danske Banks hvidvaskskandale viser, at her er en bank, der har aktionærernes udbytte som sit højeste mål. Banken vil ikke samfundet det bedste. Derfor synes vi, at det er ærgerligt, at over halvdelen af landets kommuner bruger denne bank. Kommunerne bør finde nogle banker eller sparekasser, der grundlæggende ikke er børsnoterede aktieselskaber, og som ikke har grænseoverskridende aktiviteter, siger Stine Bang, kampagneleder i Oxfam Ibis.

44 kommuner har valgt andre pengeinstitutter end Danske Bank til deres pengesager.

– For eksempel har Hedensted Kommune valgt at bruge et mindre pengeinstitut som Middelfart Sparekasse. Og de har ry for at være supergode, siger hun.

LÆS OGSÅ Brittasagen: Seks kommuner har penge til gode

Kommuner skal tænke sig om

At 6 ud af 10 kommuner nu vil drøfte kundeforholdet til Danske Bank politisk opfatter Stine Bang som et særdeles positivt signal.

– Vi er ganske bevidste om, at det her ikke er som en privat bankforbindelse, hvor man går ned og siger, så skifter jeg. Det er klart, at mange af kommunerne er nødt til at blive i deres kontrakter, til de udløber, så de først kan skifte ved næste udbud, siger hun.

Lars Krull, der er bankekspert og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, mener dog, at kommunerne skal tænke sig rigtigt godt om, inden de begynder at stille betingelser op, der kan udelukke Danske Bank i udbuddene.

– Det tenderer det ulovlige og er nok ulovligt, hvis kommunerne udelukker Danske Bank. Kommunerne er jo ikke en dømmende magt. De skal blot sørge for, at opgaverne løses bedst, billigst og mest omkostningseffektivt for borgerne, påpeger han.

– Men kommunerne kan vel godt lægge nogle etiske betingelser ind i deres udbudskrav til en fremtidig bankforbindelse?

– Det kan de godt. Men der er ingen tvivl om, at hvis en kommune vil have en meget etisk regel, så skal det være relevant at gøre det. Og det kan jo være, at andre banker har foretaget de samme ting, som Danske Bank, men bare ikke er blevet opdaget. Så skal kommunerne også være klar til at udelukke den entreprenør, som, de har hørt, har lavet sort arbejde for 10 år siden. Og den standard tror jeg bare ikke, at de kan opretholde. Det er ikke, fordi jeg har noget imod borgmestrenes holdninger, men nogen gange tror kommunalpolitikere, at deres råderum er større, end det i virkeligheden er. De kan sætte betingelser, der er relevante i forhold til udbud. Det kan for eksempel være noget med sikkerhed, kapacitet, og at man skal indlevere tre års regnskaber og så videre. Men de kan ikke lægge et filter ind. Det er statens opgave, understreger Lars Krull.

Kolding klar til et farvel

I Kolding mener kommunen at have betingelserne på plads i sin kontrakt med Danske Bank, så man øjeblikkeligt kan sige farvel til banken, hvis den får en dom for hvidvask.

– Økonomiudvalget har besluttet, at når eller hvis der er faldet afgørelse i ”hvidvasksagen” mod Danske Bank, så opsiges Kolding Kommunes aftale med Danske Bank omgående under henvisning til kontraktens bestemmelser, fortæller Koldings borgmester, Jørn Pedersen (V).

Billunds borgmester, Ib Kristensen (V), mener også, at det skal have konsekvens, hvis Danske Bank får en dom for at have hvidvasket penge.

– Har Danske Bank gjort noget ulovligt, skal vi have en anden bankforbindelse, fastslår Ib Kristensen.

LÆS OGSÅ Borgmester vil fyre hver tiende i administrationen

Borgmester med bank-fortid

I Sorø agter borgmester Gert Jørgensen (K) og kommunalbestyrelsen at se tiden an, før man træffer en beslutning. Kommunen har for nylig været indkaldt til et orienteringsmøde om hvidvasksagen i Danske Bank, og indtil videre har Sorøs politikere ikke drøftet muligheden af at skaffe sig af med sin bankforbindelse.

/ScaledImages/_Global_Artikelbilleder_2018_DK-17___Side-8-grafi-264_263.jpg

– Vi vil overveje nøje, hvilke konsekvenser denne sag skal have. Men vi skal passe på med ikke at drage forhastede konklusioner. Først når vi har et grundlag at træffe beslutninger på, kan vi sige noget om, hvordan vores fremtidige samarbejde med Danske Bank skal se ud, siger Gert Jørgensen.

Sorøs politiske førstemand var før sin tid som borgmester ansat i Danske Bank og arbejdede i bankens hovedkvarter på Kongens Nytorv i København fra 2004 til 2013 med rådgivning af institutionelle kunder.

– Helt personligt synes jeg, det er en katastrofe, at sådan noget som det her kan ske. Der er sket et svigt, og i min optik er det på sin plads, at både ledelse og bestyrelsesformand går af, siger han.

Gert Jørgensen mener, at der er grund til et solidt eftersyn af bankens interne procedurer.

– Med de ting, der er kommet frem, virker det til, at man har reageret meget langsomt på faresignalerne. Det er ikke så meget beløbets størrelse med de mange milliarder af kroner – de kan jo flyttes på et splitsekund. For det er jo ikke sådan, at der har kørt pengetransporter rundt med store læs af kontanter. Det er mere den lange periode, hvor det her tilsyneladende har foregået. Og jeg kan godt være overrasket over, at man ikke har taget det seriøst, hvis man har været adviseret om det her.

Intet er dog sort eller hvidt, som Gert Jørgensen formulerer det og trækker en parallel til sin egen tid i banken under for eksempel nogle af finanskriserne.

– Da oplevede vi jo perioder, hvor der var mange og store tab, at man bagefter godt kunne stille sig spørgsmålet: Hvorfor skilte man sig ikke af med de problematiske kunder noget hurtigere? Men der lå selvfølgelig nogle menneskelige vurderinger bagved. Så der er mange forhold i sådan en sag, påpeger Gert Jørgensen.

Han fortæller i øvrigt, at kommunerne i sig selv ikke er specielt attraktive som kunder i bankerne.

– Vi er ikke den mest attraktive kunde, fordi vi som regel ikke har lån. Vi kan låne billigere i Kommunekredit, end man kan i et almindeligt realkreditinstitut. Så derfor handler kundeforholdet mellem kommune og bank primært om den løbende forretning med pengestrømme ind og ud af banken.

LÆS OGSÅ Ringkøbing-Skjern skal finde besparelser for 76 millioner kroner

Kommuner gode for omdømmet

Bankekspert Lars Krull har hjulpet flere kommuner med udbud af deres bankforretninger, og det er heller ikke hans indtryk, at kommunerne er de mest attraktive kunder i bankernes butikker. 

– Jeg er ikke i tvivl om, at Danske Bank fint kunne leve videre uden kommuneordrerne. Men det er dog ret vigtigt for deres omdømme at have dem. Og offentlige kunder er jo gode kunder. Med mit kendskab til de bankudbud, jeg har medvirket i, skal man vide, at Danske Bank faktisk har nogle rigtigt gode løsninger. Det er ikke tilfældigt, at så mange kommuner har valgt Danske Bank som bankforbindelse.

– Hvor svært er det som kommune at flytte bank?

– Det er lige så nemt for kommuner som for privatpersoner. Mange bliver overraskede – også garvede økonomimedarbejdere – når jeg fortæller dem det. Men bankerne har lavet det system, der hedder e-nettet, som gør, at det er forholdsvist nemt at skifte bankforbindelse. • ruh@kl.dk

Det siger borgmestrene om danske bank og hvidvasksagen

Jeg er godt tilfreds med Danske Bank som bankforbindelse. Men det er da dybt skuffende, at banken tilsyneladende har været medvirkende til denne omfattende hvidvaskning. 

Morten Andersen (V), Nordfyns

Vi har et fortrinligt lokalt samarbejde med Danske Bank, og jeg tænker at rigtig mange dygtige medarbejdere er frustreret over deres ledelses handlinger. Jeg vil afvente de nærmere detaljer i undersøgelsen og hvilke sanktioner, Danske Bank pålægger sig selv. 

Thomas Andresen (V), Aabenraa 

Jeg har ingenting at klage over i forhold til den behandling Hjørring Kommune har fået af vores lokale afdeling, og af afdelingen i Aalborg, hverken ledelse eller medarbejdere. Men jeg kan ikke med hovedledelsen og bestyrelsens ageren i denne sag, eller mangel på samme. Og det er nok med det, der allerede er kommet frem i deres interne undersøgelse. 

Arne Boelt (S), Hjørring

Det er kriminelle, der har misbrugt en bank, og ikke en kriminel bank. Etisk er det dybt forkasteligt, men anklagemyndigheden (SØIK) har foreløbig ikke fundet grundlag for tiltale. 

Jens Ive (V), Rudersdal

Jeg mener, at det er forkasteligt, at banken har været involveret i hvidvask. Det rigtigste for os er at drøfte dette i et møde i økonomiudvalget, efter at det har været på dagsordenen i byrådet.

Kirsten Jensen (S), Hillerød

Det er en ”møg-sag”, som set udefra også er håndtereret dårligt af såvel bankens ledelse som dens bestyrelse. Men sagen skal også ses i rette proportion­er, og vi skal passe på ikke at overreagere og handle overilet. Vi vil selvfølgelig følge, hvordan sagen udvikler sig, og vores økonomi- og erhvervsudvalg kommer til at forholde sig til spørgsmålet om et års tid.

Uffe Jensen (V), Odder 

Aftalen med Danske Bank er indgået for over et år siden, så det har jeg ikke nogen holdning til, men jeg er personligt chokeret over, at en så estimeret bank som Danske Bank er involveret i noget sådant. 

Niels Viggo Lynghøj (S), Struer

Det er naturligvis meget beklageligt og bør ikke finde sted. Når det er sagt ændrer det ikke ved, at vi blandt andet benytter Danske Bank til vores bankforbindelser, og at vi umiddelbart vil fortsætte med dette. 

Anette Mortensen (V), Stevns

Det er dybt ærgerligt, og bestemt ikke i orden. Og falder der senere dom i sagen vil vi tage sagen op i økonomi- og erhvervsudvalget. 

Erik Buhl Nielsen (V), Varde

Helt generelt gælder, at vi i kommunen lægger vægt på – og stiller krav om – at kommunens samarbejdspartnere overholder dansk og international lovgivning. Vi er tilfredse med samarbejdet med Danske Bank, men følger naturligvis udviklingen i sagen tæt og vil i forbindelse med udløbet af vores nuværende kontrakt i 2019 tage stilling til det fremadrettede samarbejde. 

Thomas Lykke Pedersen (S), Fredensborg

Det er moralsk forkert, men det er ikke foregået i Danmark. 

Carsten Rasmussen (S), Næstved

Vi diskuterer det på næste ordinære kommunalbestyrelsesmøde ultimo oktober. Jeg er personligt skarp modstander af hvidvask. 

Morten Slotved (K), Hørsholm

Thisted Kommune har indgået kontrakt med Danske Bank og overvejer p.t. ikke at bryde denne. Thisted Kommunes kontrakt med Danske Bank løber til den 15. marts 2020 med optioner for yderligere to år. Afhængig af hvidvasksagens endelige konklusioner, vil Thisted Kommune til sin tid overveje, om kommunen vil gøre brug af denne option. 

Ulla Vestergaard (S), Thisted

Hvis en bank dømmes for hvidvask, må vi overveje at skifte bank. 

Ole Bjørstorp (S), Ishøj 

Det er meget bekymrende, at Danske Bank ikke har reageret mere alvorligt på signalerne langt tidligere, og det får mig til at overveje et bankskifte. Men jeg er ved at dykke lidt mere ned i fakta og omstændighederne for at danne et mere nuanceret billede. Jeg mener, at kommuner bør gå foran og stille krav til samarbejdspartnere om samfundsmæssig ansvarlighed med en klar etisk profil. Det vil jeg arbejde for skrives ind i kommunens økonomiske politik og dermed også i udbud med for eksempel en bank. 

Sofie Valbjørn (Alt.), Fanø 

 

Skriv hvad du søger