Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16 / 2018

Vi skal bruge flere penge på ældre – men hvor mange?

Mange af fremtidens ældre bliver sundere og mere selvhjulpne, end ældre er i dag. Men der bliver stor forskel på, hvor mange penge kommunerne skal bruge på ældrepleje i de kommende år afhængigt af, hvilken type borgere, de har. For nogle ældre vil stadig være meget plejekrævende.
tekst Marie Kjærgaard, projektleder i VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, og Søren Teglgaard Jacobsen, seniorprojektleder i VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Der kommer flere ældre i Danmark i løbet af de næste 10 år. Antallet af ældre over 65 år forventes at stige fra cirka 1,1 millioner i år til cirka 1,3 millioner om 10 år. Det svarer til, at 21,8 procent af befolkningen i 2028 er over 65 år. I dag er det kun 19,3 procent af befolkningen, der har rundet 65. Stigningen skyldes, at de store efterkrigsårgange bliver ældre, og at fremtidens ældre lever længere end tidligere.

Stigningen i antallet af ældre betyder et øget pres på udgifterne til ældrepleje og -omsorg. Men spørgsmålet er, hvor meget udgifterne til ældrepleje konkret vil stige? Svaret er forskelligt alt efter, hvilken kommune man ser på. De generationer, der bliver ældre i de kommende år, vil godt nok være sundere og mere selvhjulpne end tidligere generationer af ældre – generelt set. Men nogle typer af ældre vil opleve en mindre forbedring i sundhedstilstanden end deres jævnaldrende, og disse grupper af ældre vil have behov for mere ældrepleje. Derfor vil det forventede udgiftspres til ældrepleje være meget forskelligt for kommunerne – alt afhængig af, hvilken beboersammensætning der er i kommunen. 

Fire afgørende faktorer

Dette illustreres tydeligt i en analyse, VIVE har lavet for Københavns Kommune. Her har vi afdækket, hvad forskellige faktorer betyder for opgørelsen af udgiftsbehovet på ældreområdet. Analysen peger på, at fire faktorer har stor betydning for udgiftspresset:

  • Antallet af 65+-årige
  • De 65+-åriges alderssammensætning
  • De 65+-åriges sundhed
  • De 65+-åriges socioøkonomiske baggrund

Skriv hvad du søger