Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 15 / 2018

Et bedre erhvervsfremmesystem

tekst KL

Implementeringen af det nye erhvervsfremmesystem er i fuld gang. Planen er, at 1. januar 2019 træder den nye lov om erhvervsfremme i kraft. Loven udmønter den politiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti fra maj. 

Aftalen bygger på regeringens ambition om at gennemføre en forenkling af erhvervsfremmesystemet med fokus på virksomhedernes behov, en reduktion af udgifter og antal aktører, fjernelse af overlappende ordninger, centralisering af højt specialiserede tilbud, og effektivisering via digitalisering og mindre administration.

Dertil anbefalede det såkaldte Forenklingsudvalg i starten af april regeringen, at antallet af politiske niveauer skulle reduceres fra tre til to, og at kommunernes erhvervsindsats skulle begrænses og fokusere på de virksomhedsrettede myndighedsopgaver. Ifølge Forenklingsudvalget skulle al 1:1 vejledning af virksomhederne samles i de nye erhvervshuse. 

Banen var kridtet op. Men ved en stor fælles indsats lykkedes det at få overbevist et flertal i Folketinget om, at kommunerne også fremadrettet skal have en nøglerolle i erhvervsfremmesystemet. Aftalen indebærer således, at kommunerne skal være det lokale omdrejningspunkt for virksomhederne og have en større rolle i erhvervsfremmesystemet end i dag. Kommunerne og staten udgør fremover de to politiske niveauer, og kommunerne får rum til aktive, lokalt tilpassede erhvervsindsatser. 

Som en del af aftalen skal kommunerne bidrage til de besparelser, regeringen ville opnå med forenklingen. Kommunerne skal omprioritere midler til erhvervshusene og en ny digital platform, som omvendt skal kunne afløfte nogle af de eksisterende kommunale aktiviteter. De 100 millioner kroner, der skal frigøres til borgernær velfærd, bliver i kommunerne. 

I lyset af de scenarier, der var i spil undervejs, er udfaldet tilfredsstillende. Nu skal vi sikre, at den nye lovgivning skaber rammerne for, at kommunerne får den tilsigtede centrale rolle og kan understøtte en stærk erhvervsudvikling i hele landet. Det vil KL være med til at sikre gennem et stærkt set-up for samspillet mellem kommuner, KKR, erhvervshuse og den nationale erhvervsfremmebestyrelse. Vi skal have et smidigt og velfungerende erhvervsfremmesystem med virksomhedernes behov i centrum, og kommunerne skal tage sin del af ansvaret for, at erhvervsfremmesystemet bliver endnu bedre. 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Et bedre erhvervsfremmesystem Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger