Thomas Kastrup-Larsen: – Sosu-området vil være interessant, fordi vi har mangel på arbejdskraft. Der er også nogle muligheder i forhold til børnepasning, hvor denne gruppe af kvinder vil passe rigtig godt ind. Foto: Gitte Sofie Hansen / Ritzau Scanpix
Thomas Kastrup-Larsen: – Sosu-området vil være interessant, fordi vi har mangel på arbejdskraft. Der er også nogle muligheder i forhold til børnepasning, hvor denne gruppe af kvinder vil passe rigtig godt ind. Foto: Gitte Sofie Hansen / Ritzau Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 15 / 2018

De kan virkelig fylde nogle huller

Indvandrerkvinder, der har været længe i landet, skal ud på arbejdsmarkedet. Og med stigende arbejdskraftmangel er der brug for dem. Hvis vi får dem ud på arbejdsmarkedet, er det en kæmpestor integrationsindsats, siger Thomas Kastrup-Larsen (S), formand for Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget i KL.
tekst Tom Ekeroth

Mange af dem har aldrig været på arbejdsmarkedet, men der er brug for dem. Både KL’s Integrationsudspil og Integrationstræf 18 har fokus på de indvandrerkvinder, som har været i landet længe. Borgmester i Aalborg Thomas Kastrup-Larsen (S) er formand for Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget:

– Noget af det, der kræves, er, at man får fat i dem og får dem i gang med noget aktivitet. Det kan være, man får udvidet IGU-forløbet og får dem ud i praktik for at give dem nogle incitamenter til at komme i gang. Vi har brug for rigtig meget arbejdskraft, særlig inden for dele af velfærdsområdet. Der kunne de virkelig gå ind og fylde nogle huller, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Gruppen af ”ægtefælleforsørgede” indvandrerkvinder rummer utroligt store forskelle. Nogle er meget motiverede for at få et job, andre har nogle udfordringer i forhold til nogle traditionelle familiemønstre og mangler en arbejdsidentitet for at kunne komme i gang. Gruppen har også en udfordring i manglende uddannelse og begrænsede danskkundskaber, men på den anden side ligger der store muligheder og stor motivation hos mange af dem.

Manden skal med

Skriv hvad du søger