Foto: Christian Lindgren / Ritzau Scanpix
Foto: Christian Lindgren / Ritzau Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 14 / 2018

Kommuner skubber milliardstor regning foran sig

Kommunevejene prioriteres tit lavest i de kommunale budgetter. Der er ikke penge nok til at vedligeholde vejkapitalen, lyder det fra mange teknik- og miljøudvalgsformænd. I øjeblikket har kommunerne et efterslæb på området, der nærmer sig fire milliarder kroner.
tekst Rudi Holm

Selv om det i sidste ende er en dårlig forretning, skubber en lang række kommuner en gigantregning foran sig på vejområdet. De tærer på den såkaldte vejkapital. Eksperter vurderer, at det vil koste 3,9 milliarder kroner bare at få bragt kommunevejene op på et passende og gennemsnitligt niveau, hvor de vil være i en fornuftig vedligeholdelsesmæssig stand.

I mange kommuner er de politisk ansvarlige ganske bevidste om, at der ikke bliver sat nok penge af til vejvedligeholdelsen. Hver anden teknik- og miljøudvalgsformand siger således i en rundspørge, som Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har foretaget, at deres kommune ikke bruger nok penge på området til at holde kvaliteten. Hver fjerde udvalgsformand tror heller ikke på, at der i de kommende års budgetter vil blive afsat nok midler til at få rettet op på efterslæbet. 

En af dem er Jens Meilvang (LA), der er formand for Norddjurs Kommunes miljø- og teknikudvalg. Kommunen har ifølge en landsdækkende analyse af vejområdet fra i foråret de dårligst vedligeholdte veje blandt de 72 kommuner, der var med i analysen.

Skriv hvad du søger