Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2018
Kronik

Hvorfor stiger andelen af elever i specialtilbud?

Andelen af elever i specialtilbud stiger i mange kommuner. Hvad er grunden, og hvad kan kommunen gøre?
tekst Camilla Brørup Dyssegaard, Psykolog, ph.d. Ren Viden og Niels Egelund, Professor dr.pæd. DPU, Aarhus Universitet

Siden inklusionsloven blev gennemført i 2012 har der været et stærkt fokus på inklusion, og antallet af elever i specialtilbud har været faldende i en årrække, men i en del kommuner er der nu igen begyndt at ske en stigning af elever, der henvises til specialtilbud. 

Hvad skyldes det, og hvordan kan kommunerne vende udviklingen? Odder Kommune har fået foretaget en analyse og afdækning af nuværende praksis i forhold til rammer, vilkår og organisering af indsatser for sårbare børn og unge i dagtilbud og skole.

”Det er meget vigtigt for mig som formand for børne-, uddannelses- og kulturudvalget i Odder Kommune at sikre en grundig analyse af inklusionsarbejdet i vores daginstitutioner og skoler, inden vi beslutter os for at sætte nye initiativer, der kan styrke de inkluderende fællesskaber, i gang. I Odder kommune har vi valgt en investeringsstrategi, der markant kan sikre at flere børn og unge udvikler sig og trives så tæt på almenområdet som muligt”, siger Lone Jakob (S). 

Skolevægring stiger

Skriv hvad du søger