Foto: Lars Horn / Baghuset
Foto: Lars Horn / Baghuset
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2018

De ledige har brug for trænere, ikke fysioterapeuter

Hjørring tager udgangspunkt i den lediges behov frem for lovgivning, og kommunen er blevet Danmarksberømt for at investere millioner i en rehabiliterende arbejdsindsats. Det virker, og succesen hviler blandt andet på en knivskarp rollefordeling mellem politikerne og administrationen.
tekst Sidsel Boye

I marts afskedigede Hjørring Kommune seks fysioterapeuter og ansatte i stedet seks ergoterapeuter og idrætslærere. Baggrunden var, at kommunens succesfulde beskæftigelsesindsats var i en fase, hvor der nu var mere brug for træning end for behandling.

Hele denne øvelse gav genlyd både på Facebook og i lokalsamfundet, og den ansvarlige politiker, udvalgsformand for arbejdsmarked og uddannelse Thomas Klimek (S), har endnu reaktionen i frisk erindring.

– Jeg mødte megen vrede og manglende forståelse hos lægfolk. De så de fyrede som David mod Goliat. Vi har succes med beskæftigelsesindsatsen, og så fyrer vi nogen, som har været en del af den succes. Også min kone er blevet stoppet på gaden og spurgt, hvorfor fyrer Thomas den her gruppe.

Skriv hvad du søger