Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 12 / 2018

Store forskelle på udgifter til kommunal administration

Regeringens spritnye benchmarkingenhed har offentliggjort sit første resultat, som er en analyse af administrationsudgifter i kommunerne. Enhed­en er også på vej med analyser af overgangen til ungdomsuddannelse, psykisk syge unge og flygtninges fravær fra danskundervisning.
tekst Sidsel Boye

Der er stor forskel på, hvor mange penge kommunerne bruger til sagsbehandlere, gruppen af administrative medarbejdere, chefer og decentrale ledere. Det viser en helt ny analyse af det kommunale administrationsområde, som er gennemført af en nyoprettet selvstændig benchmarkingenhed under Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

Analysen giver den enkelte kommune et nemt overblik over, hvordan den placerer sig i forhold til andre kommuner.

På Benchmarkingenhedens hjemmeside kan man læse, at kommunernes samlede administrationsudgifter har holdt sig stort set uændrede fra 2013 til 2017. Men bag det generelle billede gemmer sig andre interessante oplysninger. Og dykker man ned i enkeltområder, viser analysen, at udgiften til sagsbehandlere, for eksempel socialrådgivere og jobkonsulenter, på myndighedsområdet samlet set er steget cirka 17 procent, mens udgiften til decentrale ledere i samme periode er faldet cirka 15 procent.

Skriv hvad du søger