Illustration: Karen Linnet Olesen
Illustration: Karen Linnet Olesen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 09 / 2018

Kultur og erhverv går hånd i hånd

Tidens tegn er, at flere kommuner har fundet ud af, at det er en fordel for virksomhederne, borgerne og bosætningen, når kulturen bliver sat ind i en mere professionel sammenhæng med erhvervslivet. Den udvikling vil KL gerne understøtte med en ny udvalgsstruktur.

Som noget nyt er kulturen flyttet væk fra sin vante plads sammen med børneområdet i KL’s udvalgsstruktur og danner nu i stedet en trio med erhverv og plan i et nyt KL-udvalg.

Tidligere KL-formand og nu næstformand, Martin Damm (V), stod i spidsen for bestyrelsen, da beslutningen om en rokering i udvalgene blev taget. 

For ham at se har kulturområdet ændret karakter, og i KL vil man dyrke de fordele, som kultur og erhvervsliv giver hinanden. 

Skriv hvad du søger