Foto: Aalborg Universitet
Foto: Aalborg Universitet
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 08 / 2018

Forsker: Giv den danske model et serviceeftersyn

Den danske model har været et kreativt omstillingsinstrument for den offentlige sektor, men lige i øjeblikket skorter det lidt på kreativiteten, mener arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl.
tekst Sidsel Boye

– Jeg vil gerne understrege, at den danske model fungerer. Men jeg vil også gerne meget beskedent, om banalt, opfordre til, at man, når det igen bliver fredstid, diskuterer indretningen af modellen og overvejer justeringen, som kan være med til at skabe tillid mellem parterne. For tilliden er måske lidt fraværende i øjeblikket.

Sådan siger arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl, Aalborg Universitet. Han kan henvise til både egen og andres forskning, når han peger på, at de offentlige overenskomstparter har en hjemmeopgave, som de skal tage sig af, når de kommer på den anden side af de verserende overenskomstforhandlinger.

– Den danske model har i mange år været et vigtigt omstillingsinstrument for den offentlige sektor, og den har skabt kreative løsninger. I øjeblikket ser det ud som om, den er mere barriere end løsning, og jeg efterlyser den kreativitet, der skal til, hvis modellen fortsat skal være et vigtigt omstillingsinstrument, siger arbejdsmarkedsforskeren.

Skriv hvad du søger