Ifølge økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) gik der partipolitik og tidlig valgkamp i den på Christiansborg, da man skulle forsøge at lande en aftale om et nyt udligningssystem. Foto: Bax Lindhardt / Ritzau Scanpix
Ifølge økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) gik der partipolitik og tidlig valgkamp i den på Christiansborg, da man skulle forsøge at lande en aftale om et nyt udligningssystem. Foto: Bax Lindhardt / Ritzau Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 08 / 2018

Den bundne opgave faldt på gulvet

Regeringen kunne ikke samle flertal om et nyt kommunalt udligningssystem. Dermed fortsætter udligningsslagsmålet, og det bliver nu også en del af de kommende økonomiforhandlinger.
tekst Rudi Holm

– Der bør komme en reform, der gør op med de store forskelle i Danmark. Det er bare ikke realistisk. Ingen regering kan tage opgøret. Derfor må den fremadrettede kamp ligge i de små nøk. Det er summen af små nøk den gale vej, der har medvirket til skævheden, vi lider under i dag.

Sådan lød kommentaren fra Assens’ borgmester, Søren Steen Andersen (V), da forhandling­erne om en ny udligningsreform for nylig faldt på gulvet. Og mange i det kommunale landskab kan formentlig give Assens-borgmesteren ret i hans analyse – om end der nok er forskellige opfattelser af, i hvilken retning de små nøk skal tages og er taget.

Det kommunale udligningssystem er øretævernes holdeplads. Der er mange modsatrettede holdninger og ønsker til det. Alligevel virkede økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) ret sikker på at kunne løse opgaven, da han tidligere på året fik finansieringsudvalgets rapport i hænd­erne. I rapporten var skitseret fem modeller til, hvordan systemet kunne justeres. Ministeren nåede endda at kalde det ”en bunden opgave” at få fornyet udligningssystemet. Det skyldtes dels behovet for at få rettet op på senere års Christiansborgdikterede reformer og omlægninger – blandt andet refusionsreformen – dels at der er kommet nye og ændrede beregninger af udlænd­inges uddannelsesniveau.

Skriv hvad du søger