Foto: Cyranek Ireneusz / Ritrau Scanpix
Foto: Cyranek Ireneusz / Ritrau Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 07 / 2018

Farligt byggeaffald slipper uden om kontrol

Kommuner efterlyser redskaber til en mere tæt kontrol af farligt byggeaffald. Miljøstyrelsen erkender, at der er et problem.
tekst Rudi Holm

Når en bygning er over 10 kvadratmeter eller rummer materiale, der vejer mere end et ton, skal kommunerne have besked, hvis den rives ned. Men alt for ofte sker det ikke. Det fortæller kommunale miljøfolk og VHGB – Videncentret for håndtering og genanvendelse af byggeaffald. Resultatet er, at farlige og giftige materialer ikke alene håndteres forkert på landets genbrugspladser til fare for de personer, der befinder sig dér. Det forurener også miljøet i den danske natur.

– Byggeaffaldet knuses typisk, og når det så anvendes til for eksempel underlag på veje eller i støjvolde, så kan miljøfarlige stoffer, der ikke er identificeret og fjernet i forbindelse med nedrivningen, komme i kontakt med jord og det omgivende miljø og kan udgøre en sundhedsfare. For eksempel kan regnvand føre eventuelle miljøfarlige stoffer ned i jord, grundvand eller overfladevand, fortæller Anke Oberender, centerleder i Videncenter for håndtering og genanvendelse af byggeaffald.

Flere forskellige undersøgelser fra 1997 og frem til 2013 har påvist, at knust byggeaffald i vejanlæg indeholder høje koncentrationer af kulbrinter og tjærestoffer samt en del tungmetaller. Derfor besluttede myndighederne i 2013 at skærpe kontrollen med byggeaffaldet, som er den affaldstype, der produceres mest af her i landet. Årligt drejer det sig om fire millioner ton. Skærpelsen indebar, at byggeaffald i større mængder skal screenes og kortlægges samt anmeldes til kommunerne. 

Skriv hvad du søger