Illustration: Karen Linnet Olesen
Illustration: Karen Linnet Olesen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 07 / 2018

Børnene, der bliver voksne alt for tidligt

I Rødovre Kommune får børn af psykisk syge forældre mulighed for at indgå i fællesskaber, hvor de ikke føler sig udenfor og forkerte, fordi deres mor eller far har psykiske vanskeligheder. I de forebyggende børnegrupper møder børnene ligesindede, og de lærer, at det ikke er deres skyld, at far og mor har det svært.
tekst Amalie Guldborg Olesen

Når mor eller far har det svært, er det ikke barnets skyld. Det er ikke barnets ansvar at skulle passe på mor og far. Det er ikke deres opgave at ændre på tingenes tilstand eller hele tiden lægge deres egne behov til side for at hjælpe mor og far. Det er et af de vigtigste budskaber, som gruppelederne af børnegrupperne for børn af psykisk syge forældre i Rødovre Kommune forsøger at give børnene med sig videre.

– Børnene overtilpasser sig ofte situationerne derhjemme. De handler ikke ud fra egne behov, fordi de hele tiden er opmærksomme på, hvordan har mor eller far det, og hvordan de skal agere ud fra det. De lukker ned for deres emotionelle tilstand, fordi de simpelthen er nødt til det, for der er ingen til at gribe dem. Det kan i yderste konsekvens betyde et psykologisk og følelsesmæssigt mangelfuldt liv, fortæller Nanna Nordenhoff Rasmussen, der har været med som gruppeleder fra begyndelsen.

”Jeg er ked af det inden i og glad uden på. Sådan er det næsten hele tiden, og det har jeg det bedst med.”

dreng, 7 år

Skriv hvad du søger