Illustration: Karen Linnet Olesen
Illustration: Karen Linnet Olesen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 07 / 2018

Børnene, der bliver voksne alt for tidligt

I Rødovre Kommune får børn af psykisk syge forældre mulighed for at indgå i fællesskaber, hvor de ikke føler sig udenfor og forkerte, fordi deres mor eller far har psykiske vanskeligheder. I de forebyggende børnegrupper møder børnene ligesindede, og de lærer, at det ikke er deres skyld, at far og mor har det svært.

Skriv hvad du søger