Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 06 / 2018

Kommunepartiet med dybe rødder og stærke vinger

tekst KL

Den 8.-9. marts 2018 dannede Aalborg Kongres og Kultur Center traditionen tro rammen om årets kommunalpolitiske topmøde. Mere end 1.200 kommunalpolitikere fra hele landet var samlet for at diskutere de vigtigste fælleskommunale dagsordener og for at vælge det nye politiske hold for de næste fire år. Dermed er den nye valgperiode i KL skudt i gang. 

KL’s nye bestyrelse er valgt med Jacob Bundsgaard som ny formand og Martin Damm som ny næstformand, og KL’s nye struktur med otte politiske udvalg er trådt i kraft. KL går dermed fra at have seks til at have otte politiske udvalg. Flere kommunalpolitikere bliver således involveret direkte i det fælleskommunale arbejde. Et andet stærkt fokus fra periodens start bliver at fortsætte bevægelsen i retning af et endnu tættere samspil mellem KL og medlemmerne og skabe et endnu stærkere afsæt for at samle kommunerne og tale med én fælles stemme. For kommunerne er stærkest, når de står sammen. 

Forude venter nye opgaver og udfordringer, som kommunerne skal løse i fællesskab. På topmødet blev debatten om nogle af de helt aktuelle fælleskommunale spørgsmål drøftet i fem topmødedebatter: Hvad skal der til for at opretholde folkeskolens styrkepositioner? Hvilke etiske dilemmaer rejser brugen af data og ny teknologi? Hvilke rammer skal der til for, at kommunerne bedst kan bedrive aktiv erhvervspolitik? Hvad er næste skridt i udviklingen af det nære sundhedsvæsen? Og hvor skal det lokale demokrati udvikle sig hen? 

Topmødet var naturligvis også præget af situationen omkring over-enskomstforhandlingerne, der naturligt nok dannede bagtæppe for en stor del af debatten på delegeretmødet.  

De forgangne fire år har KL cementeret sin position som kommunepartiet, hvor de partipolitiske rygmærker lægges i våbenhuset, når KL forhandler, til gavn for alle kommuner og for samfundet. Det bliver også fundamentet for KL’s arbejde de næste fire år. Det kræver ikke bare stærkt kommunalpolitisk og personligt lederskab, som Rob Kaiser, ledelsesekspert og årets hovedtaler på topmødet, sagde, men også dybe rødder og stærke vinger. Kun på den måde kan de lokale folkevalgte bevare deres solide lokale forankring, få tilstrækkelig flyvehøjde til at se, hvad der venter i horisonten, og mobilisere modet til at formulere visionerne for fremtiden. • 

Emneord
KL, Leder

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Kommunepartiet med dybe rødder og stærke vinger Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger