Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 04 / 2018

Det handler først og fremmest om børnene

Med et kritisk blik på organisering, ressourceudnyttelse og kompetencebehov har Roskilde Kommune i samarbejde med KL fundet frem til en række tiltag, der skal styrke den fælles faglige praksis og sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne – til gavn for både børn med særlige behov og kommunens økonomi.
tekst Nadia Frederiksen, Leder af Familieplejen i Roskilde Kommune og Claus Herbert, chefkonsulent i KL’s Konsulentvirksomhed

Som så mange andre kommuner står Børn og Unge i Roskilde Kommune over for en række udfordringer. Det gælder for eksempel i forhold til børnepolitikkens mål om, at lokale tilbud skal indfries, at antallet af anbringelser på ungeområdet skal bringes ned, og at intentionerne i Barnets Reform skal opfyldes.

Der er imidlertid ingen genvej til succes på området. Hvis borgerne skal have den sagsbehandling, som de fortjener, skal der være styr på organisering, ressourcer, kompetencebehov og den fælles faglige praksis. Derfor har Roskilde Kommune i samarbejde med KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) arbejdet med at udvikle familieplejen, så den i endnu højere grad kan fungere som en integreret del af Roskilde Kommunes indsats for børn og unge med særlige behov.

Særligt samarbejdet mellem myndighedsrådgiverne og familieplejekonsulenterne har været i fokus med henblik på at udvikle samarbejdet omkring børn, unge og deres forældre med udgangspunkt i målene i handleplanerne samt tydelige snitflader mellem de to personalegrupper.

Fokus på netværket

Skriv hvad du søger