Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 04 / 2018

Bolden er givet op til en ny valgperiode i KKR

tekst KL

Den 1. februar tog KKR (kommunekontaktrådene) hul på en ny valgperiode. I KKR Nord, KKR Midt, KKR Syd, KKR Sjælland og i KKR Hovedstaden er et nyt hold af borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer klar til i fællesskab at finde løsninger og svar, der kan gavne kommunerne og deres opgaveløsning. 

Mange udfordringer og opgaver respekterer ikke kommunegrænserne og kræver dialog og samarbejde på tværs. Det gælder på sundhedsområdet, det specialiserede socialområde, beskæftigelse, vækst og erhvervsudvikling, infrastruktur, kollektiv trafik og uddannelsesområdet. Her er kommunerne gensidigt afhængige af hinanden. 

Opgaverne forudsætter et samarbejde, og jo stærkere kommunerne kan stå sammen om den politiske retning, jo bedre bliver de rammer og vilkår, som de enkelte kommunalbestyrelser kan agere inden for. 

Infrastrukturen skal for eksempel hænge sammen på tværs af kommunegrænserne, alle kommuner kan ikke have specialtilbud til borgere med særlige behov, så kapaciteten på det specialiserede socialområde skal ses i et større geografisk perspektiv, og på sundhedsområdet skal aftaler mellem sygehus og kommuner sikre, at overgangen fra sygehus til eget hjem kan foregå fagligt koordineret og trygt. Og sådan kunne man blive ved. Eksemplerne er mange. 

KKR har for længst cementeret sig som et godt og nødvendigt politisk koordinationsforum. Nu skal et nyt hold borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer fortsætte arbejdet, og tackle både kendte og nye udfordringer. 

Noget af det allerførste, KKR skal have fokus på, bliver den nye forbered-ende grunduddannelse (FGU), hvor KKR de næste måneder skal afklare institutions- og skolestrukturen. På landsplan skal der etableres i omegn-en af 90 nye bæredygtige skoler, heraf 25-30 institutioner, der skal sikre, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller i beskæftigelse. Det er en opgave, der ikke kan løses fra Christiansborg eller fra skriveborde i ministerier langt fra de unges hverdag og kendskabet til geografien. Og det er en opgave, hvor alle er enige om målet, men hvor kommunerne er nødt til at anerkende hinandens forskellige behov og interesser og finde en fælles løsning. KKR skal finde den fælles løsning og på en måde, som hver kommunalbestyrelse kan se sig selv i. 

Helt afgørende for arbejdet i KKR er samspillet med kommunalbestyr-elserne. Det er vigtigt, at de løsning-er KKR når frem til, er forankrede i kommunalbestyrelserne. En evaluering af KKR, der blev gennemført i slutningen af den netop afsluttede valgperiode, viste, at netop samspillet mellem KKR og kommunalbestyr-elserne er helt centralt, og at der er brug for at fortsætte udviklingen af samspillet. 

Bolden er givet op til en ny valgperiode i KKR. Tillykke med valget til de knap 200 borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer, der netop har overtaget stafetten. •

Emneord
Leder, KKR

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Bolden er givet op til en ny valgperiode i KKR Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger