Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2018
Kronik

Samarbejde på tværs af sektorer – just do it

De gode velfærdsløsninger opnås ved at sætte fælles mål og at samarbejde på tværs af sektorerne. Det er ikke nyt. Alligevel kører samarbejdet mellem sektorerne kun langsomt fremad. Som om håndbremsen konstant er trukket.
tekst Kenneth Kristensen, kommunaldirektør i Dragør Kommune, Simon Pasquali, kontorchef i Finansministeriet og Margrethe Nabe-Nielsen, Souschef i Frivilligrådet

Når det er så svært at formulere fælles mål og finde nye velfærdsløsninger, så er én af årsagerne, at fælles tiltag, som eksempelvis tværgående arbejdsgrupper, ofte kører fast i for lav forståelse for rationaler og beslutningsprocesser i de andre sektorer.

Vi satte os for at prøve en anden vej. Som chefer fra stat, kommune og civilsamfund deltog vi i Center for Offentlig Innovations årlige innovationspraktik og havde en rigtig fin uge sammen i Dragør Kommune. Kenneth Kristensen fra Dragør Kommune var vært, mens Simon Pasquali fra Finansministeriet og Margrethe Nabe-Nielsen fra Frivilligrådet var praktikanter. I praksis var vi dog alle på en fælles ”antropologisk” tur med et fælles formål: At komme tættere på de andre sektorers rationaler og arbejdsformer.

Programmet omfattede deltagelse i på forhånd planlagte møder såsom direktionens mandagsmøde med borgmesteren, ugens direktionsmøde og en workshop om idéer til samskabelse mellem kommunen og borgerne. Der var desuden indlagt institutionsbesøg, møder med medarbejdere på relevante fagområder. Derudover – og ret afgørende – var der indlagt god tid til drøftelser mellem os tre deltagere om observationer undervejs og temaer af fælles interesse.

Fælles udfordringer

Blandt de temaer, som vi fik vendt, var flowet i regeringen og KL’s økonomiaftale den konkrete budgetproces i Dragør Kommune og så finanslovens tilblivelse. Det samlede forløb er et oplagt eksempel på betydningen af, at både processer, politiske hensyn samt udformning og implementering af puljer med videre skal hænge sammen for at give et godt resultat for borgerne. Timingen af praktikken var endda så heldig, at den faldt sammen med budgetforhandlingerne i Dragør Kommune, så der var lejlighed til at følge fremdriften og resultatet fra første række.

Et andet tema af fælles interesse var anbefalingerne fra regeringens task force til en civilsamfundsstrategi og i den forbindelse reglerne for uddeling af ”§ 18-midler” til frivilligt, socialt arbejde. Her var vi blandt andet omkring mulighederne for at reducere de frivillige organisationers dokumentationskrav i en balance med lokalpolitikernes legitime ønske om at prioritere puljemidlerne og hensynet til, at der føres tilsyn med de frivillige organisationers brug af skattefinansierede puljer. Dette var et punkt, hvor det blev meget klart for os alle, at vi havde samme mål om afbureaukratisering, og hvor kendskabet til de andre sektorers perspektiver gav en bedre forståelse for barrierer og muligheder. 

Et tredje tema var sammenhængsreformen og det fælles ønske om at få de forskellige fagsektorer og frivillige organisationers bidrag til at arbejde bedre sammen. Med udgangspunktet i socialområdet i Dragør Kommune talte vi blandt andet om balancen mellem strukturelle og kulturelle tiltag. 

Det personlige kendskab

Ændringer i samarbejdet mellem stat, kommune og civilsamfund kan ske strukturelt. Men det er ikke den eneste vej. En anden vej er ret lavpraktisk og sker gennem praktik på tværs. Helt basalt handler det om at få anledninger til at diskutere med og lytte til nogen uden for ens egen silo eller sektor, så man også kan få baggrundshistorien med og indsigt i de andre sektorer.

Pointen er, at man gennem et praktikophold med en nysgerrig tilgang får en større praktisk forståelse af rationaler og beslutningsprocesser i de andre sektorer, hvilket er en forudsætning for at udvikle gode velfærdsløsninger på tværs af sektorer.

Og så er sidegevinsten ved praktikken i øvrigt at få skabt et nyt netværk, hvor der bliver sat ansigt på de ellers diffuse samarbejdspartnere som stat, kommune og civilsamfund i form af Simon Pasquali, Kenneth Kristensen og Margrethe Nabe-Nielsen. Det kræver naturligvis, at man tør sætte sig selv i spil. Til gengæld skaber det tillid og en god mulighed for sparring fremover. Samtidigt er en praktik ”gratis efteruddannelse”, som ikke er svær at organisere og alene koster tidsforbruget. Just do it! •

Om innovationspraktikken

Center for Offentlig Innovation har skabt Innovationspraktikken for at gøre det lettere for offentlige arbejdspladser, medarbejdere og ledere at lære af hinanden. 

Gennem ordningen tilbydes offentlige arbejdspladser at blive praktikvært for en anden offentlig ansat eller selv at komme i praktik på en anden arbejdsplads to til fem dage. Innovationspraktikken er sat i værk for at skabe nyt perspektiv på egne opgaver gennem personlige møder, så gode løsninger hurtigere kan udveksles og spredes fra en arbejdsplads til en anden. 

 

  • Siden 2015 har i alt 386 deltaget. 
  • I 2017 deltog 131 værter og praktikanter.
  • Dragør Kommune havde 15 deltagere med og var den offentlige arbejdsplads med flest deltagere i 2017.  
  • Én ud af tre deltagere krydser sektor.
  • 93 procent af deltagerne vil anbefale Innovationspraktikken til andre.

 

Innovationspraktikken er frivillig og gratis for alle offentlige arbejdspladser og ansatte. Praktikken finder sted i uge 37. Læs mere på www.coi.dk/ipraktik

Emneord
Kronik

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Samarbejde på tværs af sektorer – just do it Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger