Illustration: Gitte Skov
Illustration: Gitte Skov
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 01 / 2018

Video skærper blikket for barnet

Roskilde Kommune og Børns Vilkår har brugt fire år på et projekt, som blandt andet skal gøre det lettere for udsatte børn at møde rådhusverdenen. Børnene skal føle sig set, og som voksne skal de have en bedre forståelse af egen historie.
tekst Sidsel Boye

Hvis man som 17-årig gerne vil kende sin egen historie som et udsat barn med en svær barndom, er det vigtigt, at sagsbehandleren har taget sig tid til at skrive om sagen i et sprog, som er til at kapere.

Det er blot en af pointerne i et fire år langt samarbejde mellem Børns Vilkår og børn-, unge- og handicapområdet i Roskilde Kommune.

– Det er vigtigt, når man fører journal og laver handleplan, at man sætter nogle ord på, som børnene kan se sig selv i, når de bliver voksne. For det er deres fortælling. Hvis man som 16-17-årig søger aktindsigt og vil have svar på, hvorfor man blev anbragt, og hvorfor ens mor ikke kunne klare det selv, skal en journal ikke være lidt for hurtigt eller voldsomt formuleret. Selvom vi arbejder i en presset hverdag.

Skriv hvad du søger