Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 01 / 2018

Kommunaldirektører delte om konkurrenceudsættelse

Alle kommunaldirektører vil effektivisere, men når det kommer til, hvilken rolle offentligt-privat samarbejde kan spille, er de uenige, viser en undersøgelse som Dansk Erhverv og Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har foretaget.
tekst Tom Ekeroth

Alle kommunaldirektører vil effektivisere, men når det kommer til, hvilken rolle offentligt-privat samarbejde kan spille, holder enigheden op, og forskellene mellem kommunerne begynder at vise sig.

På spørgsmålet om der er fastsat et måltal for konkurrenceudsættelse (IKU), svarer 15 procent ja, mens 83 procent siger nej. Anderledes ser det ud, når der spørges til strategi for udbud af udbudsegnede opgaver. Sådan en har 72 procent af de spurgte, mens 26 procent svarer, at det har de ikke.

I september kom regeringen med udspiller ”Fair og lige konkurrence”, som rummer en præcisering af kommunalfuldmagten. Kommunaldirektørerne blev spurgt, om de mener, at udspillet vil skabe øget konkurrenceudsættelse. 39 procent siger ”slet ikke”, 35 procent siger ”i mindre grad” og 17 procent ”i nogen grad”. Kun to procent mener ”i høj grad”. Den overvejende del af kommunaldirektørerne, 65 procent, forestiller sig heller ikke, at der bliver øget konkurrenceudsættelse de kommende år. 28 procent tror, at den vil øges noget, mens ingen tror, at den vil øges meget. 

Skriv hvad du søger