Foto: Carsten Snejbjerg
Foto: Carsten Snejbjerg
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 01 / 2018

Jagten på papirtigeren er gået ind

Innovationsminister Sophie Løhde vil i løbet af foråret være klar med en plan, der skal reformere den offentlige sektor. Midlet er nationale mål, som hun vil formulere sammen med samarbejdspartnerne KL og Danske Regioner. En del af pakken er en ny finansieringsmodel på sundhedsområdet.

Du skal lige reformere den offentlige sektor. 

Sådan lød opgaven, da Sophie Løhde (V) i november 2016 fik rollen som innovationsminister i et todelt Finansministerium, hvor partifællen Kristian Jensen skulle tage sig af den mere traditionelle rolle som finansminister i den nye regering.

Den offentlige sektor er nemlig belastet af uhensigtsmæssig lovgivning, regler, systemer og dokumentationskrav, kort sagt bureaukrati, der forhindrer sammenhængende og effektiv opgaveløsning. Sophie Løhde skal med andre ord gøre det, som det ikke er lykkedes skiftende regeringer at gøre til trods for mange gode intentioner. Mange har jaget papirtigeren og talt om afbureaukratisering uden særlig meget held. Tværtimod har velfærdssystemets frontmedarbejdere i stigende grad klaget over belastningen fra papirarbejde, der forhindrer dem i at løse deres kerneopgave. Men nu skal der ryddes op.

En forårsbebudelse

Skriv hvad du søger