Vi skal følge med, men det må aldrig blive sådan, at vi er lønførende i kommunerne, siger Michael Ziegler (K), formand for KL’s Løn og personaleudvalg. Foto: Christian Liliendahl / Scanpix
Vi skal følge med, men det må aldrig blive sådan, at vi er lønførende i kommunerne, siger Michael Ziegler (K), formand for KL’s Løn og personaleudvalg. Foto: Christian Liliendahl / Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 35 / 2017

Lærerområdet skal normaliseres

De to største kommunale medarbejdergrupper, lærerne og sosu-medarbejderne, satte deres præg på dagsordenen, da de kommunale forhandlingsparter, KL og Forhandlingsfællesskabet, officielt udvekslede overenskomstkrav.
tekst Sidsel Boye

De kommende overenskomstforhandlinger på det kommunale område har på forhånd været udråbt til at kunne blive meget vanskelige, og risikoen for konflikt har gentagne gange været nævnt i medierne. Blandt andet med henvisning til lærernes ønske om at få en aftale om deres arbejdstider.

KL’s topforhandler, borgmester Michael Ziegler (K), tør da heller ikke love nogen, at det bliver nemt at nå i mål med et resultat.

– Jeg er enig i, at der er vanskelige forhandlinger foran os, men jeg vil gerne slå fast, at KL går til forhandlingerne med et stærkt ønske om, at vi også når et godt forhandlingsresultat, og jeg tror også selv personligt, at det nok skal lykkes, og at vi kan afslutte forhandlingerne planmæssigt med et forlig i februar, sagde han, da han på et pressemøde præsenterede KL’s krav til O.18.

Det har øget spændingen op til startskuddet på O.18, at Forhandlingsfællesskabet, som forhandler på de kommunalt ansattes vegne, på forhånd har meldt ud, at der er samlet opbakning fra baglandet til lærernes forhandlingsønsker. Til det siger Michael Ziegler:

– Vi forhandler selvfølgelig om alle de emner modparten bringer til forhandlingsbordet. Men vi møder ikke holdningsløse op, og jeg tror, det står klart, at vi har nogle synspunkter, som er temmelig dybfølte omkring arbejdstid. Men vi tager selvfølgelig lærernes ønske om at drøfte arbejdstid alvorligt. Det der skete i 2013 (konflikten og den efterfølgende lov om lærernes arbejdstid, red.) trækker selvfølgelig nogle spor. Målet vil være, at vi kommer ind i en helt normal gænge på lærernes område lige som på alle andre. Vi skal derhen, hvor det bliver et normalt forhandlingsområde, siger Michael Ziegler, som er formand for KL’s Løn og Personaleudvalg. Ifølge Michael Ziegler har der allerede forud for det officielle startskud for forhandlingerne været en uddybende kontakt mellem lærerne og KL, og parterne har aftalt en proces for de videre drøftelser.

Foto: Keld Navntoft / Scanpix

Regeringer og centrale Christiansborgpolitikere har for længe kunnet slippe afsted med at formidle billed-
er af en offentlig sektor som et bureaukratisk og dårligt drevet væsen, som gennem effektiviseringer kan trimmes, uden at det går ud over hverken kvalitet, arbejdsmiljø eller ydelse, siger Anders Bondo Christensen, formand for Forhandlingsfællesskabet

En bid af kagen

De kommunale arbejdsgivere møder til forhandling med krav om at sikre tilstrækkelig arbejdskraft i fremtiden. I dag har 73 procent af kommunerne for eksempel problemer med at skaffe medarbejdere til det støt voksende ældreområde. Det kan ske ved at gøre det mere attraktivt for unge at søge ind på uddannelsen, ved at lade flere arbejde på fuld tid, og ved at nogen bliver længere på arbejdsmarkedet.

LÆS OGSÅ I knap 9 ud af 10 kommuner har medarbejdere arbejdet uden for deres arbejdsfelt

– For at øge rekrutteringen har vi konkret et krav om at eventuelle lønmidler målrettes som højere løn til nogle faggrupper. Det er især på ældre- og sundhedsområdet, hvor det kan være aktuelt at målrette løn, så de får en større bid af kagen. Højere løn er ikke den eneste løsning, men det kan medvirke til, at det bliver mere attraktivt at gå ind i faget, at arbejde flere timer og at blive længere på arbejdsmarkedet, siger Michael Ziegler.

Historisk

På lønmodtagersiden har Forhandlingsfællesskabet denne gang fundet frem til en historisk enighed om at kræve særlige midler til et ligelønsprojekt for de kvindedominerede grupper. Kvinderne tæller 76 procent af de cirka 500.000 ansatte.

Formanden for Dansk Sygeplejerråd, Grete Christensen, siger: 

– Vi har fået sat en meget vigtig mærkesag på dagsordenen, nemlig ligeløn, og der skal aftales en pose penge til lavtlønnede og til ligeløn. Samlet set bliver der ikke tale om de store lønstigninger eller de store juhu-sange, men det har stor symbolsk betydning, og det er længe, længe siden, at man i fagbevægelsen har slået sådan et slag for ligelønnen.

Løngabet

I øvrigt står de kommunale overenskomstparter på forhånd et stykke fra hinanden, når det gælder udgangspunktet for lønforhandlingen. Uenigheden gælder blandt andet beregningsgrundlaget for sammenligningen mellem den kommunale og den private lønudvikling. På grund af krisen har det kommunale arbejdsmarked siden 2008 haft en større lønstigning end de private. Det gab ønsker KL lukket, mens Forhandlingsfællesskabet fastholder, at lønudviklingen på de to områder faktisk følges pænt ad, hvis den måles over en længere årrække. 

Næstformand i KL’s Løn- og Personaleudvalg Steen Christiansen (S) siger på den baggrund: 

LÆS OGSÅ Aftale om lærernes arbejdstid udskudt igen

– Vi skal ikke halte lønmæssigt bagefter, men det er heller ikke acceptabelt, hvis lønudviklingen i kommunerne ligger over lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Det har den gjort siden 2008, og det er vi nødt til at rette op på. Vi må forberede os på en behersket lønudvikling i den kommunale sektor.

Heroverfor står Anders Bondo Christensen, formand for Forhandlingsfællesskabet. 

– Krisen er forbi, og det skal vi kunne se på lønsedlen, siger han. • sib@kl.dk 

Op til O.18

Månedlig bruttoløn, fuldtid ( kr. )

Akademikere: 46.878 

Lærere: 41.841

Socialrådgivere: 37.540

Pædagog - døgninstitution: 35.946

Syge- og sundhedspersonale: 35.712

IT og administration: 35.489

Pædagoger - daginstitution: 34.554

Sosu-personale: 31.054

Dagplejere: 29.726

Pædagogmedhjælpere: 26.296

De tre største personalegrupper:

Sosu-personale: 72.961

Lærere: 55.574

Pædagoger 

i daginstitution: 45.444

Kilde: KL

Lønudvikling

Lønstigning i gennemsnit fra 1. kvartal 2008 til 3. kvartal 2017:

Kommunal: 25,4 procent

Privat: 19,9 procent

(Fra 1996 til 2007 ligger den kommunale og regionale lønudvikling under den private.)

Kilde: Danmarks Statistik

Rekruttering

Andel kommuner, der oplever mangel eller stor mangel på personale:

73 % på ældreområdet

53 % på teknik og miljøområdet

49 % på sundhedsområdet

Kilde: KL Survey

Forhandlingerne mellem KL og Forhandlingsfællesskabet ventes afsluttet 28. februar.

Emneord
Overenskomst

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Lærerområdet skal normaliseres Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger