Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 35 / 2017
Kronik

Kan vi gøre det bedre?

Det er på høje tid at se styreformen efter og vurdere, om vi kan gøre det bedre. Formålet er at efterprøve, om vi kan udvikle lokaldemokratiet ved at ændre eller justere i styreformen, så vi også i fremtiden har et velfungerende demokrati i kommunerne.
tekst Hans Nikolaisen, chefkonsulent, Muusmann. Tidligere kommunaldirektør i Randers

Kommunalvalget er netop afviklet, og de nye byråd er konstitueret for de kommende fire år. Valgdeltagelsen er faldet en smule, og i et mindre antal kommuner har der været et turbulent forløb omkring konstitueringen. Det er der ikke noget nyt i. Det danske lokaldemokrati er generelt set velfungerende, hvilket for eksempel viser sig ved en valgdeltagelse ved kommunalvalget, som er i den absolutte topklasse blandt de vestlige lande. Det viser sig også i forskellige undersøgelser som for eksempel VIVE’s rapport fra 2017, ”Lokaldemokratiet og borgerne”, hvoraf det fremgår, at tilliden til lokalpolitikerne er høj – omend der er tegn på en faldende tendens i forhold til tidligere.

Det er formentlig baggrunden for, at mange nationale og lokale politikere, forskere, ledende embedsmænd og andet godtfolk ikke tænker nærmere over den styreform, vi har valgt i Danmark. Det går jo meget godt og hvorfor ændre noget, som fungerer.

Jeg mener ikke nødvendigvis, at vi skal ændre styreformen. Men jeg vil i dette indlæg argumentere for, at det er på høje tid at se styreformen efter og vurdere, om vi kan gøre det bedre. Mit sigte er ikke at afskaffe eller udvande det lokale demokrati. Tværtimod. Formålet er at efterprøve, om vi kan udvikle lokaldemokratiet ved at ændre eller justere i styreformen, så vi også i fremtiden har et velfungerende lokaldemokrati.

Skriv hvad du søger