Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 33 / 2017

Tillykke med valget!

tekst KL

Valgdeltagelsen ved kommunalvalget endte på 70,8 procent. Langt størstedelen af de stemmeberettig-ede danskere trodsede kulden og mørket for at gøre deres indflydelse gældende. Det er et flot valgresultat, der vidner om stor folkelig opbakning til det lokale repræsentative demokrati. 

Den høje stemmeprocent er ikke bare et rygstød til de knap 2.500 lokalpolitikere, der opnåede valg til næste valgperiode i kommunerne – den er også en anerkendelse af den indsats og de resultater, som de siddende kommunalbestyrelser har opnået de forgange fire år. 

Kommunens rolle og opgaver forandrer sig hele tiden. Senest har kommunerne blandt andet fået flere opgaver på det specialiserede socialområde og klimaområdet og stået for digitaliseringer af opgaveløsning-en. Kommunerne har også fået en nøglerolle i udbygningen af det nære sundhedsvæsen og i arbejdet med folkeskolereformen og beskæftigelsesreformerne. For nu bare at nævne en håndfuld eksempler. Samtidig har kommunerne overholdt økonomiaftalerne med regeringen til punkt og prikke. Cadeau til alle kommunalpolitikere og kommuner for den bedrift.

Valgperioden 2018-2022 tegner også til at byde på mange store opgaver, store udfordringer og store mulighed-er. For eksempel står vi på tærsklen til flere teknologiske spring, hvor ”big data”, robotter og ny teknologi giver mulighed for, at kommunerne kan løfte velfærdsopgaverne på nye måder og skabe helt nye løsninger for borgere og virksomheder. Økonomisk befinder vi os i en opgangstid. Det skaber både nye muligheder og kalder på andre overvejelser i den lokale ledelse og styring.    

LÆS OGSÅ Demokratiets festdag

Den samfundsmæssige udvikling sker med forrygende hast og har stor betydning for kommunalpolitikerne, der løbende skal tage bestik af mulighederne, prioritere indsatserne og skabe forståelse for og opbakning til de lokale beslutninger. 

Det er både et privilegium og et stort ansvar at sidde i kommunalbestyrelsen, og den flotte valgdeltagelse er et rigtig godt afsæt, når de nye kommunalbestyrelser fra nytår skal sætte kursen og finde løsningerne for netop deres kommune. 

Vejen frem vil være lige så forskellig, som kommunerne er det. Én udfordring har de nye kommunalbestyr-elser dog til fælles: Det engagement, som danskerne viste på valgdagen, skal dyrkes og styrkes i hele den nye valgperiode. For den folkelige opbakning til det lokale repræsentative demokrati er alfa og omega – både på valgdagen og i hverdagen. • 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Tillykke med valget! Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger